Hamas, case-study over politieke islam

hamasWat is Hamas? Een sociale of een politieke organisatie? Of een gewapende groepering? Elk van die kenmerken is van toepassing op de organisatie. Met dit dossier willen Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen een inzicht geven in de evolutie van Hamas en haar verschillende facetten.

Meer dan ooit is de situatie in Israël en in de Palestijnse gebieden immers een onontwarbaar kluwen van spelers met tegengestelde belangen. Alle logica lijkt zoek. Daarom willen we enkele nuances in het vaak al te polemische debat over deze kwestie leggen. Hamas is immers een belangrijke speler op het terrein en zal niet zomaar verdwijnen. De nood dringt zich op om er op een andere manier mee om te gaan. De diplomatieke en politieke isolatie van Hamas heeft niet de gewenste resultaten opgeleverd. De prijs van de isolatie was hoog en werd voornamelijk door de Palestijnse bevolking gedragen.

Dit dossier wil informeren en doen nadenken. Aanvullingen en bedenkingen bij de hier gebrachte informatie zijn uiteraard steeds mogelijk. Onze bedoeling is eerlijk te blijven zoeken naar een uitweg uit een conflict dat weegt op de hele wereld en waar Palestijnen en Israëli’s dagelijks mee geconfronteerd worden.


Deel dit artikel