Handelsmissie naar Colombia: Belgische bedrijfsbelangen boven mensenrechten?

colombia handelsmissie[Foto: Op handelsmissie in Colombia]

BRUSSEL, 24 oktober 2014 - Meer dan tweehonderd Belgische bedrijfsvertegenwoordigers namen deze week deel aan een handelsmissie naar Colombia. Met dit bezoek haalt onze bedrijfswereld de banden aan met een opkomende Andeseconomie. Broederlijk Delen is bezorgd dat eenzijdige economische relaties met Colombia sociale conflicten in het land zullen doen toenemen, vooral in de mijnbouw en de agro-industrie.
In het gezelschap van prinses Astrid, minister van Buitenlandse Zaken Reynders en staatssecretaris voor Buitenlandse Handel De Crem verkende een brede bedrijfsdelegatie deze week de commerciële opportuniteiten in Colombia. Ook Peru stond op het programma.

Door het vrijhandelsakkoord tussen de Andeslanden en de Europese Unie, dat in 2013 van kracht werd, zullen de investeringen in de regio en de wederzijdse handelsstromen toenemen. De export uit de Andeslanden naar de EU bestaat voor meer dan de helft uit grondstoffen: mineralen, aardgas, petroleum en producten uit de grootschalige landbouw, onder meer voor de productie van agrobrandstoffen.

Verschillende Europese bedrijven zijn rechtstreeks of onrechtstreeks actief in deze sectoren. Ons land is binnen de EU de zesde importeur van goederen uit Colombia.

Ongelijke handelsrelatie

"Vanwege de toenemende grondstoffenschaarste moet de EU zich elders in de wereld bevoorraden. Op het terrein heeft deze honger naar grondstoffen grote gevolgen voor mens en milieu", zegt Wies Willems, beleidsmedewerker natuurlijke hulpbronnen bij Broederlijk Delen. "Boeren worden van hun gronden verdreven en hebben geen toegang meer tot water, grond en zaden."

Meer dan 60 procent van de grond in Colombia is in handen van minder dan 1 procent van de bevolking. De Colombiaanse regering voert een beleid in het voordeel van de grote bedrijven. Leger en politie beschermen hun belangen. Er zijn ook aanwijzingen dat paramilitaire groeperingen banden hebben met buitenlandse bedrijven. Regelmatig worden leiders van sociale organisaties, vakbondsleden of mensenrechtenactivisten vermoord. "In deze context is het verontrustend dat onze nieuwe regering het vrijhandelsbeleid van de EU wil volgen. Wij verwachten een meer kritische houding", aldus Wies Willems.

Belangen op korte termijn

"We hopen dat Belgische politici en bedrijven verder kijken dan hun eigen economische belangen op korte termijn", zegt Thomas Craenen, programmaverantwoordelijke voor de Andes bij Broederlijk Delen. "Buitenlandse bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling en een meer gediversifieerde economie in de Andeslanden. Maar binnen het huidige kader dreigen de economische relaties tussen de EU en Colombia de bestaande ongelijkheid alleen maar te vergroten."

In België moet het vrijhandelsakkoord nog ter stemming voorgelegd worden in de Kamer. "We hopen dat België dit verdrag zal afkeuren", zei boerenleidster Marylén Serna van Movimiento Campesino de Cajibío, partnerorganisatie van Broederlijk Delen, tijdens haar recente bezoek aan ons land. "Door het akkoord zullen grote bedrijven ons alles afnemen wat we nodig hebben om te leven."

Op 4 november ontmoet minister van Buitenlandse Zaken Reynders de Colombiaanse president Juan Manuel Santos in Brussel, in het kader van de vredesonderhandelingen in Colombia. Broederlijk Delen vraagt dat Reynders zijn verantwoordelijkheid opneemt en de zorgwekkende mensenrechtensituatie in het land ter sprake brengt tijdens hun ontmoeting.


Meer info:

Wies Willems, beleidsmedewerker natuurlijke hulpbronnen
wies.willems@broederlijkdelen.be


Deel dit artikel