Herwerking nieuwe minimumstandaarden humanitaire interventies

Humanitaire organisaties in 12 landen lanceerden op 14 april de nieuwe editie van het Sphere-handboek. Het boek zet minimumstandaarden uit rond hulpverlening bij rampen en conflicten.

De nieuwe versie van het Sphere-handboek geeft antwoord op actuele vraagstukken, zoals klimaatverandering, vermindering van risicosituaties bij rampen, de relatie tussen burgers en het leger en rampen in stedelijke gebieden. Ook nieuw is de focus op de bescherming en veiligheid van de getroffen bevolking.

Verantwoording

Begrip en ondersteuning van lokale initiatieven om op te treden bij rampen vormt de rode draad doorheen het handboek. Een andere prioriteit is de versterking van de middelen waarover lokale actoren beschikken.

“Met deze herziene versie blijft  het  Sphere-project op het voorplan wat betreft de ‘verantwoording’ (accountability)” stelt Matthias Schmale van de Internationale Federatie van het Rode Kruis.

“ We moeten onze verantwoording naar de getroffen bevolking en naar de donoren beter aantonen“,  bevestigt  Valerie Amos, de ondersecretaris-generaal voor Humanitaire Zaken van de Verenigde Naties. “Indien we willen opkomen voor de rechten van diegenen die hulp nodig hebben, dan moet ons werk de nodige controles kunnen doorstaan.”

Wereldwijd instrument

Het Sphere-handboek is de meest bekende en gebruikte verzameling van normen van humanitaire interventies. Het boek is vertaald in meer dan 40 talen en meer dan 60.000 mensen over de hele wereld zijn opgeleid volgens de goede praktijken uit het handboek.

Het boek is een van de pijlers van het Sphere-project. Dit project werd in 1998 opgestart door het Rode Kruis en zeven grote ngo’s. Met het project willen de organisaties de kwaliteit van noodhulp verbeteren.

Recht op leven in waardigheid

Het Sphere-project promoot de belangrijkste beginselen van humanitaire acties, zoals onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Het stelt dat slachtoffers het recht hebben om te leven in waardigheid en op bescherming en bijstand.

Het handboek definieert, naast de grondbeginselen, ook algemeen aanvaarde minimumnormen in vier kerngebieden van de humanitaire interventie: water en sanitaire voorzieningen, voedsel, onderdak en gezondheid.

Meer informatie over dit project vind je op www.sphereproject.org.
Rode Kruis-Vlaanderen DOOR:

Deel dit artikel