Het Blauwe Boek brengt kleur in de Beninse statistieken

Recent verscheen 'Le Livre Bleu - Benin' dat een alternatieve kijk biedt op de waterstatistieken in enkele ontwikkelingslanden. PROTOS is een van de drijvende krachten achter het concept van het Blauwe Boek.
Vanuit de VN-organisaties en de officiële ontwikkelingsspelers verschijnen er de laatste jaren inderdaad heel wat cijfers die moeten aantonen in welke mate we de Millenniumdoelstellingen al dan niet halen. Voor Benin laten die tabellen en grafieken veronderstellen dat we het aantal water-armen tegen 2015 misschien wel kunnen halveren (in vergelijking met 1990), maar dat er een hopeloze achterstand is voor sanitaire voorzieningen.
Een groep van 13 Beninse vrijwilligers, afkomstig uit alle lagen van de overheid en civiele maatschappij, en begeleid door een team van nationale en internationale consulenten, zocht in 2008 de achtergronden op van deze statistieken. En die zijn minder rooskleurig:

 

  • Het overgrote deel van de nieuwe waterpunten wordt gebouwd in dorpen die al water hebben, terwijl de arme, kleine en geïsoleerde dorpen vergeten worden.
  • De uitvoeringscapaciteit van de Beninse overheid plafonneert (op 12 M € per jaar, terwijl er in 2007 bijna 30 M beschikbaar was) en er is bijzonder weinig evolutie in de overdracht van verantwoordelijkheden en middelen naar de gemeenten – ondanks de engagementen die er al 7 jaar zijn.
  • Allerlei vormen van slecht bestuur verhinderen een echte doorbraak om voor elke Beniner  een duurzame en eerlijke toegang tot water en sanitair te garanderen, ook al zijn de technische en financiële middelen wel aanwezig.

Met de officiële publicatie van het Blauwe Boek staan de krijtlijnen nu  op papier om ook aan die kwalitatieve aspecten te werken. Of hoe PROTOS concreet haar expertise en middelen inzet als hefboom tot verandering. Het is een uitgave van het Secrétariat International de l’Eau (SIE).
Het volledige rapport is te vinden op de website van PROTOS.


 

Deel dit artikel