Het klimaat verdraagt geen opportunisme

Het klimaatprobleem oplossen zonder een reëel engagement van het bedrijfsleven is in de huidige wereld bijna onmogelijk. De consequentie daarvan is dat een klimaatbeleid niet zonder marktmechanismen kan. Het gaat er vandaag niet om of we daar blij of droevig om zijn, de vraag is hoe bedrijven omgaan met het complexe instrumentarium dat daarvoor ontwikkeld wordt. Het antwoord op die vraag is ontstellend.

De Britse organisatie Sandbag publiceerde onlangs een studie waaruit bleek dat een aantal bedrijven slapend rijk wordt van de Europese handel in CO2-rechten. Tien grote Europese bedrijven konden in 2008 maar liefst 500 miljoen euro winst opstrijken dankzij een overschot aan uitstootrechten, met ArcelorMittal als koploper. Ook de Vlaamse grote industrie vaart wel bij de handel en kon volgens de Bond Beter Leefmilieu 80 miljoen euro extra in de winstkolom schrijven.

En dat halve miljard is nog niet eens alles. Door de economische crisis daalde immers de CO2-uitstoot, boven op de uitstootrechten die bedrijven al gratis kregen voor de periode 2008-2012. Het uitstootoverschot zal zich volgens de studie de komende drie jaar vertalen in bedrijfswinsten tot 3,2 miljard euro. Dat is meer dan het dubbele van de 1,5 miljard euro die Europa volgens zijn economisch herstelplan wil investeren in hernieuwbare energie en schone technologie. Niet verwonderlijk dus dat Tracy Wolstencroft, directeur van Goldman Sachs, in mei 2009 op de World Business Summit stelde: ‘De handel in CO2 is momenteel een van de grootste groeimarkten ter wereld.'
BRON:
MO* Magazine

Deel dit artikel