Het Peruaanse Amazonewoud bedreigd

 In februari 2010 werd in Lima het boek 'Peruaanse Amazone in 2021' voorgesteld. In het boek wordt een zeer zorgwekkend beeld geschetst van een groot aantal infrastructuurprojecten en exploitatieprojecten van natuurlijke rijkdommen die al in voege zijn of gepland zijn in het Peruaanse Amazonewoud.  De publicatie was een gezamenlijk initiatief waaraan verschillende organisaties bijdroegen, onder andere 11.11.11-partner DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales) via het BIC (Bank Information Center).

Als men denkt aan het Amazonewoud, dan denkt men waarschijnlijk aan eindeloze tropische bossen vol met exotische dieren en planten, overvloedige rivieren en gemeenschappen die leven in harmonie met de natuur.
Maar dit beeld zal moeten bijgesteld worden als men weet dat de Peruaanse regering plannen heeft om meer dan 4000 km nieuwe wegen aan te leggen, 4200 km waterwegen, 5 spoorwegen, en 52 projecten voor hydro-elektrische energie, 483 duizend ha voor de teelt van gewassen voor biobrandstoffen, 55 miljoen Ha in concessie heeft gegeven voor de exploratie en exploitatie van fossiele brandstoffen, 10 miljoen Ha in concessie voor mijnbouw en 7,7 miljoen Ha in concessie voor houtkap.

Als gevolg van deze plannen zal ontbossing en milieudegradatie tegen 2041 minstens 56% van de oppervlakte van het Peruaanse Amazonewoud (43,6 miljoen Ha) treffen. Dat zou in het slechtste geval nog kunnen oplopen tot 91% van het Peruaanse Amazonewoud (70,3 miljoen Ha ).
Zelfs de beschermde natuurgebieden en de territoriale reservaten van inheemse volkeren zullen niet gespaard blijven. Vandaag al heeft één vijfde van deze oppervlakte een concessie geregistreerd voor exploitatie van fossiele brandstoffen.

 In tegenstelling tot wat de mensen denken is het Peruaanse Amazonewoud niet onbewoond. In deze regio leven meer dan 3,5 miljoen personen, waarvan 10% behoort tot de 60 verschillende etnische groepen (verspreid over 1218 inheemse gemeenschappen, op een territorium van 10,4 miljoen Ha plus 2,9 miljoen Ha van inheemse groepen die vrijwillig in afzondering willen leven in 5 reservaten).
De overleving van deze gemeenschappen hangt rechtstreeks af van de bescherming van de natuurlijke rijkdommen in hun omgeving. Daarom zouden zij de voornaamste slachtoffers worden.

Het is zeer zorgwekkend dat de regering geen adequate kanalen voor informatie en dialoog heeft of voorziet. Er is geen transparantie over deze projecten die een grote impact zullen hebben en hun uitvoering gaat voort ondanks het verzet vanuit het brede middenveld (vakbonden, locale autoriteiten en locale gemeenschappen). De onverschilligheid van de regering wat betreft de positie van de inheemse volkeren tegenover beslissingen die hun grondgebied aangaan leidde in 2009 nog tot een ernstige crisis in Peru.
De regering gaat hiermee helemaal in tegen de conventie 169 van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) over de rechten van inheemse volkeren op 'free and prior informed consent' bij beslissingen over hun voorouderlijke gronden. Het maakt duurzame ontwikkeling onmogelijk.

Bovendien is ontbossing verantwoordelijk voor 25-30% van de uitstoot van broeikasgassen. Rekening houdend met de steeds meer zichtbare gevolgen van klimaatverandering en de mislukking van de internationale initiatieven om dit probleem aan te pakken, zou het behoud van het Amazonewoud een engagement moeten zijn voor de globale civiele samenleving.
In onze steden neemt de vervuiling van de lucht toe, het water is schaars en bijna alles in onze omgeving is artificieel. Welke toekomst kunnen we verwachten voor onze planeet als zelfs in het hart van de natuur de vegetatie wordt vervangen door braakliggende terreinen, de rivieren ophouden met stromen en de biodiversiteit verdwijnt?

Denisse Zapata
Zuidkantoor Lima
11.11.11

Marc Dourojeanni; Alberto Barandiarán y Diego Dourojeanni. “Amazonía peruana en 2021. Explotación de recursos naturales e infraestructura: ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que significa para el futuro?”. Lima, 2009.
La publicación puede descargarse en: http://www.actualidadambiental.pe/documentos/amazonia_peruana_dourojeanni.pdf

Deel dit artikel