Hoe de wereld naar de klimaatverandering kijkt

Uit wereldwijde peiling blijkt dat meer dan 78 procent van de wereldbevolking de klimaatverandering hoog op de agenda plaatst.

De resultaten werden gepubliceerd door World Wide Views on Climate and Energy, een initiatief van onder meer de VN.

Meer dan 78 procent van de wereldbevolking plaatst de klimaatverandering hoog op de agenda. Een grote meerderheid beschouwt het probleem als een bedreiging van hun eigen levenskwaliteit.

De meesten zijn het erover eens dat in de aanpakstrategie zowel maatregelen moeten zitten die de oorzaken van klimaatverandering tegengaan, als maatregelen die ons beter wapenen tegen de impact ervan. De klimaattop in Parijs wordt aangehaald als de conferentie van de laatste kans.

Wereld zonder uitstootgassen

De meeste mensen willen een maatschappij die vrij is van uitstootgassen tegen het einde van deze eeuw. De klimaattop in Parijs moet een eerste stap in die richting zijn.

78 procent vindt dat hun eigen land in elk geval moet bijdragen aan het globale plaatje, ook al springen de andere landen niet bij.

Het algemene gevoel is dat een wereld zonder uitstootgassen  niet kan worden bereikt zonder nationale doelstellingen.

In afwachting daarvan staat bijna 90 procent achter een koolstoftaks als doeltreffend middel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.Voor 41 procent moet die taks ook oplopen indien landen niet aan hun verplichtingen voldoen.

30 procent vindt dan weer dat zo'n taks er wel mag komen, maar enkel indien hij overeenstemt met de ontwikkelingsgraad van een land. Lees: minder ontwikkelde landen moeten minder worden belast.

Ook voor subsidies voor hernieuwbare energie, onderzoek naar nieuwe vormen van energieproductie en sensibiliseringsprogramma's voor het brede publiek bestaat een algemeen draagvlak.

Breedste schouders, zwaarste lasten

78 procent is gewonnen voor het idee dat ontwikkelde landen relatief meer bijdragen aan de financiering van de aanpak van klimaatverandering dan groeilanden of ontwikkelingslanden.

Toch moeten ook de sterkste groeilanden hun steentje bijdragen. De breedste schouders moeten dus de zwaarste lasten dragen.

De helft van de respondenten vindt wel dat ook de priv├ęsector mee moet bijdragen aan die doelstellingen. Een internationaal klimaatgerechtshof en een globaal financieringsfonds moeten de landen aan hun verbintenissen houden. Zo'n financieringsfonds kan landen in nood bijstaan om de impact van de klimaatverandering op te vangen.

Transparantie

Landen moeten transparant zijn inzake de vooruitgang die ze geboekt hebben in het terugdringen van emissies. Zo vindt de meerderheid dat landen steeds moeten kunnen worden gecontroleerd door een andere partij.

Om nationale doelstellingen relevant te houden, zijn de meeste mensen er eveneens voor gewonnen om ze elke vijf jaar opnieuw onder de loep te nemen en te updaten. Een actieplan heeft volgens hen enkel zin indien elk land actuele doelstellingen nastreeft.

Deel dit artikel