Hoe eerlijk is goud?

CATAPA, Netwerk Bewust Verbruiken en Ecolife gaan de volgende weken de straat op met hun campagne Goud: Eerlijk? Daarmee willen ze de mensen bewust maken dat de ontginning van goud en andere metalen voor juwelen, maar ook voor hun laptop, gsm, enz. schadelijke gevolgen heeft voor het Zuiden.

 


01 02 2012 10 05 24 1201240132Het goud in je laptop, coltan en koper in je gsm, een mooi zilveren juweel, etc.: metalen en mineralen worden op allerlei manieren in dagdagelijkse producten verwerkt. Door de grote vraag stijgen de prijzen van deze grondstoffen exponentieel.

Grootschalige mijnbouw creëert echter vaak intense conflicten: de impact op sociaal, economisch, cultureel en ecologisch vlak is vaak desastreus. Het goud wordt geëxporteerd terwijl de lokale bevolking achterblijft met sociale conflicten, een vervuild milieu, waterschaarste en weinig hoop voor een betere toekomst. logo goudeerlijk

 De productie van een gouden ring gaat gepaard met 20 tot 60 ton hoogtoxisch afval en het gebruik van 40 000 tot 120 000 liter zoet water. Het waterverbruik per gram zuiver goud kan oplopen tot 10.000 liter. En daarbij staat het ontginnen van 1 kilo goud gelijk aan 17.000 ton CO2-uitstoot.

Reken hierbij dat de mijnbouwsector verantwoordelijk is voor 7 a 10% van het wereldwijde energieverbruik, dan is het snel duidelijk dat de hele sector en de consumenten van metalen en mineralen een belangrijke verantwoordelijkheid dragen voor de ecologische crisis van de aarde. Ondanks al die gevaren voor de volksgezondheid en milieu, geeft het neoliberale model de grote multinationals vaak vrij spel. Maar de machtsverhoudingen kantelen langzaam maar zeker...

 

 

Campagne

CATAPA, Netwerk Bewust Verbruiken en Ecolife vinden het daarom belangrijk dat de consumenten, die de vraagzijde van de goudmarkt bepalen, zich bewust te zijn waar de grondstoffen vandaan komen en tegen welke prijs ze ontgonnen worden. Daarom voeren ze hierrond samen de campagne Goud: Eerlijk?

Het doel van de campagne is tweeledig. Enerzijds willen de partners bewustzijn creëren over de negatieve sociale en ecologische impact van goud- en metalenproductie en consumptie op het Zuiden. Anderzijds wil de campagne concrete handelingsperspectieven aanbieden om klassiek goudgebruik te verminderen en de keten van exploitatie, productie en consumptie te verduurzamen.

Meer info:


11.be

CATAPA DOOR:

Deel dit artikel