Hoe verder in Syrië na grootschalig gebruik van chemische wapens?

Standpunt Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen

Logo Broederlijk Delen
Logo Pax Christi Vlaanderen
Brussel, 28 augustus 2013 - Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen veroordelen ondubbelzinnig elk gebruik van chemische wapens.

Wat in de vroege ochtend van 21 augustus in de buitenwijken van Damascus is gebeurd tart elke verbeelding. De internationale Conventie rond Chemische Wapens, die in 1993 tot stand is gekomen, heeft dit soort wapens buiten de wet gesteld. Chemische wapens zijn zonder meer massavernietigingswapens. Zoals biologische wapens en kernwapens moeten ze internationaal en door alle landen definitief verboden worden.
Het onderzoek ter plaatse door de aanwezige VN-experts verdient alle steun. Wie dit onderzoek probeert te saboteren moet automatisch worden aanzien als medeplichtig aan de aanval met chemische wapens op 21 augustus. Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen dringen er op aan dat de uitkomst van het onderzoek wordt afgewacht. Het resultaat van het onderzoek moet onmiddellijk aan de VN-Veiligheidsraad worden voorgelegd. Het is binnen de Veiligheidsraad dat de wereldgemeenschap voor haar verantwoordelijkheid moet worden geplaatst en dat, zo nodig, de druk op Rusland en China moet worden vergroot.

Een weloverwogen militaire tussenkomst kan slechts als alle criteria vervuld zijn in verband met het VN-principe 'Responsability to Protect' of de verantwoordelijkheid tot bescherming tegen extreme wreedheden. Dit vereist ook een consensus binnen de VN-Veiligheidsraad en dat is cruciaal. Stappen om tot overleg te komen zouden een nieuwe kans moeten krijgen na de dramatische gebeurtenissen van de voorbije week. Alleen overleg en onderhandelingen kunnen leiden naar een nieuw begin voor Syrië, maar dan wel zonder hen van wie bewezen is dat ze chemische wapens hebben ingezet.

Broederlijk Delen en Pax Christi VlaanderenMeer info:

Jo Hanssens, voorzitter Pax Christi Vlaanderen
Karel Ceule, persverantwoordelijke Broederlijk Delen, 0476/330 221

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel