Hulp geven is een morele plicht

Op 18 september komen Damisa Moyo en Kumi Naidoo naar de Vooruit in Gent voor een MO*lezing over ontwikkelingshulp voor Afrika. Moyo vindt die hulp schadelijk en stelt voor er radicaal mee op te houden, Naidoo vindt dat er veel meer hulp moet komen maar dat die beter ingezet moet worden. We willen in de aanloop naar die lezing het debat stimuleren en lanceren daarom de volgende weken een aantal opinies waarop we graag uw reactie krijgen.

Peter Singer: Hulp geven is een morele plicht

In het recent gepubliceerde boek 'Het kan wel - Armoede hoeft niet' gaat filosoof en bio-ethicus Peter Singer na of we hulp moeten geven aan de Derde Wereld, waarom dat moet en hoe hoog het gedoneerde bedrag moet zijn. Singer en zijn vrouw beslisten om zelf 25 procent van hun inkomen te besteden aan goede doelen.

‘Achterhalen wat de werkelijke gevolgen van hulp zijn, is vaak gecompliceerder dan we dachten. Of met die complicaties nu de Hollandse ziekte, slecht functionerende instellingen of bevolkingsgroei bedoeld worden, ze voegen een element van onzekerheid toe aan onze pogingen om hulp te bieden. Toch ontslaat die onzekerheid ons niet van onze verplichting om te geven. Als de kans groot is dat de armen veel profijt zullen hebben van een hulpproject, en de kosten om dat project mogelijk te maken voor ons relatief laag zijn, dan moeten we dat geld geven.’ (blz. 160) (uit: Het kan wel, uitgeverij De Bezige Bij. 239 blzn.)

Reageer hier 

Deel dit artikel