Wereldbank en IMF

Internationale Financiële Instellingen hebben een belangrijke impact op het Zuiden. Ze zijn de belangrijkste financiers van ontwikkelingsprojecten. Jaarlijks lenen zij tussen 40 en 50 miljard dollar aan lage- en middeninkomenlanden. Dit geeft hen – en in de eerste plaats de Wereldbank – een dominante positie bij het bepalen van het financieel-economische beleid in die landen.