Indonesische rechtbank doet geen uitspraak in milieuzaak

zie ook:


tripa-brennt-1De rechtbank in Banda Aceh in Indonesië heeft geen uitspraak ten gronde gedaan over de palmolieconcessie in een beschermd natuurgebied.

11.11.11-partner Walhi daagde de gouverneur en het bedrijf voor de rechtbank omdat volgens hen de concessie in het Tripa-veenbos illegaal was, het is immers de habitat van de bedreigde Sumatraanse Orang Oetan.

Dierenrechtenorganisaties zijn bang dat de populatie binnen enkele maanden volledig zou kunnen uitgeroeid zijn als de palmolielicenties niet worden ingetrokken. Walhi gaat in beroep. Er loopt ook een petitie om de druk op de Indonesische overheid op te voeren.

Het palmoliebedrijf PT Kallista Alam kreeg vorig jaar van de gouverneur van de provincie Aceh, Irwanda Yusuf een concessie om een plantage van 1.600 ha aan te leggen in het centrum van het Tripa veengebied. Dit gebeurde een paar maand na het tweejarige moratorium op nieuwe concessies dat door de overheid werd uitgevaardigd. Walhi diende daarom een verzoek in bij de rechtbank om de concessie in te trekken. Maar de rechtbank van Aceh besliste op 3 april dat ze niet bevoegd was om een uitspraak te doen omdat de betrokken partijen geen pogingen hebben gedaan om onderling het geschil op te lossen.

 

 

In beroep

Walhi gaat nu in beroep. "We zijn blij dat Walhi in beroep gaat", zei Graham Usher van de organisatie 'Foundation of a Sustainable Ecosystem', die een campagne heeft opgezet om het Tripa veengebied te redden.

"De hoorzittingen zullen doorgaan in Medan, waar we veel meer mensen kunnen mobiliseren, en de rechters zullen er veel minder onder politieke druk staan dan in Aceh. Het is duidelijk dat de rechters geen uitspraak durfden doen. Nochtans is de aanklacht duidelijk: de toelating voor de aanleg van de palmolieplantage in een gebied dat deel uitmaakt van het Leuser Ecosysteem, en daardoor beschermd is van elke industriële activiteit."

Ian Sigleton, de directeur van de PanEco Foundation in Zwitserland, en hoofd van het Sumatraanse Urang Oetanbeschermprogramma, zei dat het er nu vooral op aankwam om te proberen dat PT Kallista Alam's activiteiten in het veengebied worden stop gezet, totdat de zaak in beroep voorkomt. "We moeten ons lobbywerk verderzetten om onmiddellijk een einde te maken aan de opruimpraktijken van palmoliebedrijven in Tripa."

 

Bosbranden

Al een paar weken woeden er hevige bosbranden in dit stuk beschermd bosgebied. De kans is reëel dat die door palmoliebedrijven zelf zijn aangestoken om het gebied 'op te kuisen' voor plantages.

Deze veenbossen zijn enorme koolstofputten, d.w.z. dat ze enorm veel schadelijke broeikasgassen opslaan en bewaren. Door de branden komen die vrij, wat een slechte zaak is voor de opwarming van de aarde en tegelijk worden ook de woongebieden van inheemse volkeren vernietigd. Veenbossen vormen eveneens een natuurlijke bescherming tegen overstromingen en droogte. Aceh wordt bovedien getroffen

orangutans

door extreem weer, de regens zijn doorgaans heviger, terwijl het nu ook langere tijd droog blijft, hoewel Aceh tot voor kort niet echt een droogseizoen kende.

 

 

Orang Oetans

Ook de orang oetans zijn het slachtoffer van de drang bij de bedrijven om snel winst te maken.
Het Tripa veengebied is de habitat van de bedreigde Sumatraanse Orang Oetan. In de jaren '90 waren er nog 3.000 orang oetans in het Tripa woud, nu nog maar ongeveer 200.

Men schat dat er recent zeker honderd orang oetans omgekomen zijn bij de bosbranden. Nog eens honderd worden geschat te zijn omgekomen tussen in de twee jaar ervoor, want ook zonder branden is de populatie bedreigd, de inkrimping van hun habitat zorgt voor ondervoeding en honger. 


11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel