ING en AXA investeren in de modernisering van witte fosforwapens

Op 18 en 19 maart zullen in ruim 200 wereldsteden, waaronder New York, Londen, Jakarta, Sao Paulo en Brussel, miljoenen mensen op straat komen . Ze protesteren tegen de oorlog in en de bezetting van Irak. Het protest richt zich o.a. tegen het gebruik van vuile wapens in deze oorlog. Een voorbeeld is de Amerikaanse aanval op Fallujah in november 2004, waarbij vele burgerslachtoffers vielen door het gebruik van witte fosformunitie.


Persbericht

Brussel, 16 maart 2006
Netwerk Vlaanderen, Voor Moeder Aarde, Vrede, Forum voor Vredesactie

Voorbereidingen voor een nieuw Fallujah?

ING en AXA investeren in de modernisering van witte fosfor wapens

 

Op 18 en 19 maart zullen in ruim 200 wereldsteden, waaronder New York, Londen, Jakarta, Sao Paulo en Brussel, miljoenen mensen op straat komen . Ze protesteren tegen de oorlog in en de bezetting van Irak. Het protest richt zich o.a. tegen het gebruik van vuile wapens in deze oorlog. Een voorbeeld is de Amerikaanse aanval op Fallujah in november 2004, waarbij vele burgerslachtoffers vielen door het gebruik van witte fosfor munitie. Ondertussen werkt de VS echter onverstoorbaar door aan de modernisering van de fabriek die de witte fosfor munitie produceert voor het Amerikaanse leger. AXA en ING investeren samen 37 miljoen US dollar in twee bedrijven die de productiecapaciteit van witte fosfor munitie vernieuwen. Dat wijst het onderzoek van de campagne ‘Mijn Geld. Goed Geweten?’[1] uit.

 

AXA en ING spelen opnieuw met vuur

Netwerk Vlaanderen en haar vredespartners onthullen vandaag in een rapport dat de twee internationale bankgroepen AXA en ING samen voor 37 miljoen US dollar investeren in The Shaw Group en Teledyne Technologies. Deze twee bedrijven staan op dit moment in voor de modernisering van de witte fosfor fabriek van het Amerikaanse leger. Het militaire gebruik van witte fosfor staat zwaar ter discussie en heeft bijvoorbeeld in 2004 gezorgd voor een groot aantal slachtoffers bij de burgers van Fallujah (Irak).

De investering van AXA Groep in dergelijke praktijken is spijtig genoeg niet te verwonderen. AXA groep heeft immers nog steeds geen wapenbeleid, en blijft zelfs investeren in producenten van zeer controversiële wapensystemen.

ING Groep heeft zich gedeeltelijk teruggetrokken uit antipersoonsmijnen, clusterbommen, uraniumwapens, biologische, chemische en nucleaire wapens. Maar deze investeringen in witte fosfor duiden op het risico dat banken nemen wanneer ze zich niet volledig terugtrekken uit de wapenindustrie. Telkens weer zullen zij via hun investeringen betrokken raken bij praktijken, wapens of wapenleveringen die absoluut niet door de beugel kunnen.

 

Nieuwe witte fosfor munitie voor het Amerikaanse leger

De witte fosfor wapens van het Amerikaanse leger worden geproduceerd door militairen in het Pine Bluff Arsenal in Arkansas. Twee Amerikaanse bedrijven Shaw Environmental Inc. en Teledyne Brown Engineering haalden in september 2005 een contract binnen om de witte fosfor fabriek aldaar volledig te moderniseren. Zij staan onder andere in voor het ontwerpen, assembleren, integreren, leveren en testen van het systeem voor het vullen van de munitie met witte fosfor. De opdracht zou moeten afgewerkt zijn in januari 2007. Deze twee bedrijven bereiden dus de productie van nieuwe fosfor wapens voor, en zijn op die manier betrokken bij de voorbereiding van nieuwe oorlogsmisdaden tegen burgerbevolkingen.

 

Fallujah, een gruwelverhaal

In november 2004 voert het Amerikaanse leger een meedogenloze raid uit op Fallujah, een stad 70 km ten westen van Bagdad en bolwerk van het soennitisch verzet tegen de bezetting. Op het moment van de aanval bevonden zich nog 50.000 à 100.000 mensen in de stad. De Amerikanen schatten dat zich onder hen 1.000 à 6.000 opstandelingen bevonden. Eind januari 2005 beginnen de berichten over het gebruik van witte fosfor in de aanval op Fallujah ernstige proporties aan te nemen. Pas na een ophefmakende documentaire door de Italiaanse RAI, kan de VS niets anders dan het gebruik van witte fosfor toegeven. Getuigenissen van Amerikaanse militairen maken zelfs duidelijk dat deze wapens rechtstreeks tegen mensen werden ingezet. Dat de gevolgen voor de burgerbevolking verschrikkelijk zijn, is een understatement. Jeff Englehart, voormalig Amerikaans soldaat in Fallujah vertelt dat hij het bevel voor het inzetten van witte fosfor hoorde via de militaire radio. De gevolgen omschrijft hij als volgt: “Verbrande lichamen, verbrande vrouwen, verbrande kinderen; witte fosfor maakt geen onderscheid bij het doden. Wanneer het in contact komt met de huid richt het een onomkeerbare schade aan en brandt het vlees weg tot op het bot

 

Witte fosfor munitie: een aanslag op de mensheid

Witte fosfor (WF) is een stof die kan toegevoegd worden aan allerhande munitie. De stof wordt in vele gevallen gebruikt omwille van haar lichtgevende en camouflerende eigenschappen. Wanneer de munitie explodeert, komt er onmiddellijk een grote hitte vrij in combinatie met een gele vlam en een dichte witte rook.

Maar witte fosfor is een extreem giftige stof voor mensen, en bij militair gebruik worden mensen blootgesteld aan extreme dosissen WF. Blootstelling aan witte fosfor leidt tot extreme brandwonden, die het vlees kunnen wegbranden tot op het bot. Ook inademing van WF leidt tot ernstige schade en kan leiden tot de dood.

Wanneer WF munitie gebruikt wordt in dicht bevolkt gebied is het onmogelijk burgerslachtoffers te vermijden. De uiterst giftige fosfor wolk verspreidt zich immers over een grote afstand en komt terecht in de lucht, op de grond en in het water. Het militair gebruik van witte fosfor is dan ook een overtreding van het Internationaal Humanitair Recht.

 

Einde persbericht

 

Een volledig persdossier is toegevoegd aan dit persbericht. Het volledige dossier kan je ook downloaden op http://www.netwerkvlaanderen.be/nl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=26&Itemid=35

 

Perswoordvoerders:

Christophe Scheire (Netwerk Vlaanderen); GSM: 0496/13.07.62; e-mail: christophe@netwerk-vlaanderen.be

David Heller (Voor Moeder Aarde); GSM: 0472/34.24.63; e-mail: david@motherearth.org

 

Netwerk Vlaanderen vzw
Vooruitgangstraat 333/9
1030Brussel
Tel. 02/201 07 70 – Fax. 02/201 06 02
www.netwerkvlaanderen.be

Netwerk Vlaanderen is lid van Banktrack, een internationale beweging voor duurzaamheid in de financiële sector.

 

 [1] Met de campagne "Mijn Geld. Goed Geweten?" wil Netwerk Vlaanderen samen met partnerorganisaties de financiële wereld op haar verantwoordelijkheid wijzen. Banken werken immers met jouw geld. Ze investeren dat geld in allerhande bedrijven, ook in wapenproducenten of in bedrijven die de mensenrechten schenden. We willen dat banken open kaart spelen en bekend maken welke bedrijven ze financieren. En we willen dat ze hun investeringen in wapenproducenten en bedrijven betrokken bij ernstige mensenrechtenschendingen stopzetten.

 

Deel dit artikel