IPCC, AR5, WGII - Afrika: verwachtingen voor klimaat en water

Van extreme neerslag in het westen tot droogte in andere regio's van Afrika. De gevolgen van de opwarming van de aarde zullen in het armste en minst ontwikkelde continent niet uitblijven.

Hoewel de impact van de klimaatverandering op onder meer zoetwatervoorraden in zekere mate voorspeld kan worden, is het toch nodig dat meer onderzoek wordt gedaan naar het fenomeen.

 

Extreme weersomstandigheden


In de loop van de 21e eeuw zullen in Noord-Afrika meer hittegolfdagen geregistreerd worden en zal West-Afrika te kampen krijgt met steeds meer neerslag (in bepaalde zones neemt het aantal dagen met extreme regenval toe, in andere verhevigt de intensiteit van de regens). Oost-Afrika zal steeds meer te maken krijgen met droogte, al staat ook vast dat de regio extra regendagen mag verwachten.

Ook in Zuid-Afrika zullen meer extreem warme en minder extreem koude dagen voorkomen, en zal de kans op hittegolven en extreme droogtes stijgen. Meteorologen maken zich zorgen om El Niño, een kimaatfenomeen dat ontstaat door een temperatuurstijging van het water van de Stille Oceaan nabij Zuid-Amerika. El Niño komt voor in intervallen van twee tot zeven jaar (gemiddeld is dat om de 5 jaar) en zorgt wereldwijd voor extreme weersomstandigheden. Verwacht wordt dat El Niño dit jaar terugkeert en de kans op hittegolven in zuidwestelijk Afrika verhoogt.

beninmonocouffo

 

Watervoorraden


Omdat er weinig waarnemingsgegevens zijn is het moeilijk te voorspellen in hoeverre de klimaatverandering de watervoorraden en -kwaliteit in Afrika zal beïnvloeden.

Gemiddeld genomen zou de klimaatverandering een bescheiden invloed moeten hebben, in vergelijking met andere factoren zoals de verwachte bevolkings- en economische groei, de verstedelijking en de uitbreiding van de irrigatielandbouw, die de vraag naar zoetwater fel doen toenemen.

Hoe dan ook zijn er sterke regionale verschillen. De klimaatverandering heeft wel degelijk een impact op regio's met waterstress: noordelijk en zuidelijk Afrika krijgen te kampen met watertekorten. Zo zullen de hogere temperaturen en verminderde neerslag bijvoorbeeld voor minder sneeuw in het Atlasgebergte zorgen, waardoor er minder smeltwater is voor de laaggelegen gebieden van Marokko. In zuidelijk Afrika zullen de regio's rond het Zambezi-bekken, de Okavango-delta en de Breede Rivier duidelijke watertekorten krijgen.

Sommige grondwaterlagen zullen niet onderhevig zijn aan de klimaatverandering, maar in regio's zoals de Sahel, de Hoorn van Afrika en zuidelijk Afrika zullen de grondwaterlagen moeite ondervinden om te herladen. Grondwaterlagen in kustregio's zullen door de stijgende zeespiegel en door een hoge mate van grondwaterextractie extra gevoelig zijn voor verzilting. Dit effect is eerder lokaal, maar zal voorkomen in heel dichtbevolkte gebieden. En laat nu net de steden aan de kusten de grootste groeipolen zijn.

Het is belangrijk dat er meer onderzoek gedaan wordt naar grondwaterbronnen in Afrika om in te schatten hoeveel potentiële watervoorraden er zijn.

 

Cholera


De klimaatverandering heeft mogelijk nog een aan water gerelateerd gevolg voor Afrika. Er zijn verschillende ziektes die overgebracht worden via besmette waterbronnen, waaronder ook cholera. Onderzoek heeft aangetoond dat de frequentie en duurtijd van een cholera-uitbraak gelinkt kunnen worden aan hevige regenval, al zijn ook slecht bestuur, ondermaatse infrastructuur en beperkte kennis bepalend voor de ernst van een uitbraak. In West-Afrika is cholera reeds endemisch en door de verwachte toename van neerslag kan het aantal gevallen van cholera mogelijk nog toenemen.

Bron: IPCC AR5, WGII: Africa
Join For Water DOOR:

Deel dit artikel