IPCC, Working Group II - 5th Assessment Report


Op 31 maart 2014 publiceerde het Intergovernmental Panel on Climate Change de bijdrage van Working Group II aan het Fifth Assessment Report (AR 5).


De Assessment Reports die het IPCC publiceert, behandelen de wetenschappelijke, technologische en socio-economische informatie die relevant is om de balans van de klimaatverandering op te maken. Elk rapport verschijnt in 3 volumes, die geschreven worden door 3 zogenaamde Working Groups.
wg2coverWorking Group I (WG I) bestudeert wetenschappelijke aspecten van het klimaatsysteem en de klimaatverandering. Onderwerpen die deze werkgroep behandelt zijn o.a. veranderingen in de uitstoot van broeikasgassen; waargenomen veranderingen in lucht-, aarde- en oceaantemperaturen; biogeochemie; klimaatmodellen en oorzaken van klimaatverandering. De bijdrage van WG I aan het AR 5 werd reeds in september 2013 gepubliceerd. Het rapport gaf aan dat met 95 tot 100% zekerheid gesteld kan worden dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde sinds de helft van de 20e eeuw. Die zekerheid is toegenomen sinds het 4th Assessment Report.

Working Group II (WG II) evalueert hoe kwetsbaar socio-economische en natuurlijke systemen zijn voor de klimaatverandering. Ook worden gevolgen en mogelijkheden voor adaptatie onderzocht. De informatie wordt besproken per thema (watervoorraden, ecosystemen, voedsel & bossen, kustsystemen, industrie, gezondheid) en per regio.

Working Group III (WG III) analyseert de mogelijkheden voor mitigatie: hoe kunnen we de hoeveelheid broeikasgassen in onze atmosfeer verminderen of hoe nemen we bepaalde gassen weg? WG III doet deze oplossingsgerichte oefening voor verschillende sectoren, waaronder energie, transport, gebouwen, industrie, landbouw, bosbouw en afvalmanagement.


Het aspect 'water' is een belangrijk thema binnen de studie van de klimaatverandering. Het komt dan ook uitvoerig aan bod in de bijdrage van Working Group II aan het 5th Assessment Report.  In de komende weken publiceren we een aantal artikels op basis van de informatie uit het rapport.


Join For Water DOOR:

Deel dit artikel