IPS: Amerikaanse kiezer wil samenwerken in de wereldTerwijl Republikeinen het behoedzame optreden van Obama in de wereld veel te passief vinden, staan gewone Amerikanen daar in meerderheid juist achter, lijkt een nieuwe opiniepeiling uit te wijzen.


De trend dat mensen steeds meer pleiten voor een kleinere rol van Amerika in de wereld, zet zich door. Volgens Amerikanen moet de regering zich meer op binnenlandse zaken richten. Maar dat neemt niet weg dat er veel steun blijkt te zijn voor samenwerking met andere landen bij internationale kwesties. Ja, zelfs via de Verenigde Naties, die opvallend genoeg door twee keer zo veel mensen (59 procent) worden gewaardeerd als het Amerikaanse Congres (29 procent).

De steekproef, door twee prominente onderzoeksbureaus die voor beide politieke partijen werken, is gehouden onder 800 Amerikanen. Maar liefst 86 procent vindt het "zeer belangrijk" (61 procent) of "enigszins belangrijk" (25 procent) dat de Verenigde Staten een actieve rol binnen de VN innemen.

 

Aangevallen

Juist op dit moment wordt president Barack Obama hevig aangevallen door neoconservatieven en andere "haviken" over zijn vermeende passiviteit op internationaal terrein. Ze doelen daarmee op de crisis rond Oekraïne, de assertiviteit van China als het gaat om territoriale claims in de Oost- en Zuid-Chinese Zee en ook de successen van de Syrische regering tegen de rebellen.

Volgens hen voedt Obama's terughoudendheid, of wat ze zijn "terugtrekking" noemen, het isolationisme onder Amerikanen, dat om zich heen zou grijpen. Dat is volgens hen het gevolg van verkeerde maatregelen tegen de crisis en een slappe houding van Obama in de oorlogen in Irak en Afghanistan.

De regering heeft hier boos op gereageerd door te verklaren dat het juist heel actief is op alle genoemde terreinen en dat het juist de Republikeinse haviken zijn geweest die hebben gekort op buitenlandse hulp en ineffectieve oorlogen zijn begonnen.

Deze mensen proberen militaire terughoudendheid neer te zetten als isolationisme, zegt Carl Conetta, directeur van het Project for Defense Alternatives, een denktank. "Het is alleen maar een manier om critici van het Republikeinse beleid zwart te maken."


Met eigen zaken bemoeien


Het is waar dat de roep om minder internationale verplichtingen toeneemt. Uit een peiling van Pew bleek in december dat 52 procent van de respondenten het eens is met de stelling dat de VS zich internationaal "met hun eigen zaken moeten bemoeien en dat andere landen zelf maar hun best moeten doen om mee te komen." Het was voor het eerst in een halve eeuw dat de meerderheid van de Amerikanen het hiermee eens was.

Maar dat betekent niet, zeggen Connetta en anderen, dat mensen tegen internationale samenwerking zijn. "Mensen steunen dat juist." Het gaat volgens hem meer over de teleurstellingen in Irak en Afghanistan.

Dat is ook wat de peiling suggereert. Waar de respondenten werden gevraagd om twee van tien principes over internationale samenwerking aan te kruisen, blijkt dat "samenwerken met partners in de wereld en onze partners meer de leiding laten nemen" met 40 procent het populairst is. De tweede, met 34 procent, is "andere landen hun eigen problemen laten oplossen zonder Amerikaanse betrokkenheid", maar 33 procent stemt voor "internationale samenwerking.

De minst populaire zijn "internationale problemen alleen oplossen" (2 procent) en "isolationisme" (4 procent).

"Dit is dus geen apathie tegenover internationale samenwerking, integendeel, de peiling laat zien dat het electoraat een sterke belangstelling heeft voor internationale zaken", zegt Peter Yeo, directeur van Better World Campaign, die opdracht heeft gegeven voor de peiling.

En terwijl de grote meerderheid vindt dat de Verenigde Naties meer effectief moeten worden, vindt de grote meerderheid ook dat Amerika met de VN moet samenwerken, om "ons imago in de wereld te verbeteren" maar ook omdat "wij niet alle lasten alleen kunnen dragen". Bovendien vindt tweederde dat de VS de bijdragen voor vredesoperaties, die op dit moment worden ingehouden vanwege budgettaire problemen, gewoon op tijd moeten betalen.BRON:
IPS

Deel dit artikel