IPS: Bestaand landbouwareaal kan 4 miljard mensen extra voeden

Als het bestaande landbouwareaal wereldwijd beter gebruikt wordt, kunnen 4 miljard extra mensen gevoed worden. Daarvoor moet de focus verschuiven van gewassen voor dierenvoeder en biobrandstoffen naar menselijke voeding, zegt de University of Minnesota.De auteurs voeren aan dat de snelle groei van de wereldbevolking niet meteen tot toename van de honger of uitbreiding van het landbouwareaal moet leiden. Als het huidige areaal doordachter gebruikt wordt, kunnen miljarden monden extra gevoed worden. Zelfs een gedeeltelijke verschuiving, bijvoorbeeld door runderen te vervangen door gevogelte, dat minder voedsel nodig heeft per kilogram vlees, kan miljoenen mensen voeden.

"We hebben in essentie een enorm rijke voedselbron gevonden voor een hongerige wereld, op een plaats die zo voor de hand ligt dat we er niet zochten: het areaal dat we al bewerken", zegt Emily Cassidy, hoofdauteur van de studie die verscheen in Environmental Research Letters. "Afhankelijk van de mate waarin boeren en consumenten hun gewoontes willen herzien, kan het bestaande land miljoenen en zelfs miljarden extra mensen voeden."

 

Wereldbevolking

De vraag naar gewassen zal naar verwachting verdubbelen tegen 2050 naarmate de wereldbevolking groeit en een grotere middenklasse vleesproducten kan betalen. Vlees is een bijzondere bedreiging voor de voedselzekerheid, omdat er gemiddeld 30 calorieën aan gewassen nodig zijn om 1 calorie aan vlees te produceren. De productie van voedingsgewassen staat ook onder druk door de productie van planten voor biobrandstoffen.

Cassidy en haar collega's bestudeerden de productiviteit van 41 gewassen tussen 1997 en 2003, en gingen na hoe efficiënt die gebruikt worden. De bevindingen zijn verrassend: net iets meer dan de helft van alle geproduceerde gewassen ter wereld is rechtstreeks bestemd voor menselijke voeding. Van de calorieën die voor dierlijk voeder worden geproduceerd, eindigt amper 12 procent in menselijke voeding.

Grote verschillen

Als die praktijken worden aangepast, kan het aandeel calorieën voor menselijke consumptie met 70 procent stijgen. Opvallend zijn de grote verschillen tussen de regio's in de wereld: India produceert 90 procent van zijn gewassen voor menselijke consumptie, tegenover 27 procent in de VS. De Amerikaanse landbouw alleen al is op die manier goed voor een potentieel van 1 miljard extra monden.

"Het goede nieuws is dat we al genoeg calorieën produceren om een paar miljard extra mensen te voeden", zegt Cassidy. "Naarmate onze planeet meer overbevolkt raakt en we te maken krijgen met droogtes en platen, moeten we op zoek naar manieren om het bestaande potentieel beter te benutten."BRON:
IPS

Deel dit artikel