IPS: Inheemse volkeren eisen inspraak in armoedebeleid VN


Peru inheems DirkPeeters

[Foto: 80 procent van de biodiversiteit van de wereld bevindt zich op grondgebied van inheemse volkeren. Peru
© Dirk Peeters]

De 370 miljoen mensen van inheemse volkeren, die naar eigen zeggen weinig inspraak hebben gehad in de Millenniumdoelstellingen (MDG's) van de Verenigde Naties, moeten in 2015 een sleutelrol spelen in het vastleggen van de opvolgers daarvan, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's). Dat zegt de stichting Tebtebba op een VN-conferentie die een groot aantal inheemse volkeren vertegenwoordigt.


 

De stichting Tebtebba is één van de vele ngo's voor inheemse volkeren die afgelopen week vertegenwoordigd was op een conferentie van het Centrum voor Publieke Informatie (DPI), de persorganisatie van de VN. Dit jaar namen ongeveer 2.700 vertegenwoordigers van meer dan duizend organisaties deel.

"De wereld kan nog steeds beter worden van de kennis die inheemse volkeren bezitten. We willen de komende 15 jaar geen ondergeschikte rol spelen maar op gelijke voet samenwerken", zegt Galina Angarova, de New Yorkse vertegenwoordigster van Tebtebba. "Op dit moment vechten inheemse volkeren nog steeds voor hun recht op zelfbeschikking. Nochtans kregen ze van de VN al dat recht door de Verklaring voor de Rechten van Inheemse Volkeren uit 2007."

 

Inspraak

Die zelfbeschikking is belangrijk volgens Angarova, want 80 procent van de biodiversiteit van de wereld bevindt zich op grondgebied van inheemse volkeren. "Verschillende grote bedrijven willen graag een stukje van die inheemse grond exploiteren voor hun toekomstige winstmarges. Als de inheemse volkeren niet vrij en met kennis van zaken kunnen beslissen over het gebruik van hun land, kunnen de bedrijven gewoon hun gronden innemen."

Inheemse volkeren moeten ook inspraak krijgen in wetten die hun eigendom, hun beleid of hun bestuur kunnen beïnvloeden, stelt Angarova. "Dit moet op alle niveaus gebeuren, om te beginnen bij de VN.

Nationale regeringen kunnen dan hun beleid baseren op de VN-richtlijnen." Ze denkt dat deze inspraak een grote positieve invloed kan hebben op het toekomstige ontwikkelingsbeleid van de VN. "Inheemse volkeren leven al eeuwenlang op een duurzame manier en geven hun kennis van generatie op generatie door. Ze voeden hun mensen op een milieuvriendelijke manier en daarom is het belangrijk om hun cultuur te beschermen."

Andere deelnemers zoals Andrea Carmen van de International Indian Treaty Council (IITC) beamen dit standpunt en roepen op om traditionele methoden van oogsten en landbouw te onderwijzen aan kinderen van inheemse volkeren. "Ze staan nu voor de uitdaging om deze kennis door te geven aan de volgende generaties. Misschien kijkt de wereld in de toekomst op een andere manier naar inheemse volkeren, en vraagt men bijvoorbeeld hoe ze graan laten groeien met weinig water."

 

Invloed

Het eindrapport van deze VN-conferentie zal worden gebruikt in de onderhandelingen voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, die de komende maanden en jaren zullen plaatsvinden. Zo is er op 22 en 23 september een wereldconferentie gepland over inheemse volkeren. Verschillende punten uit het eindrapport worden bovendien tijdens de komende herfst gepubliceerd in een rapport van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Het eindrapport is niet wettelijk bindend maar heeft wel grote invloed op de manier waarop de Duurzame Ontwikkelingsdoelen worden uitgevoerd.

"Ik denk dat dit document grote draagkracht heeft omdat verschillende stakeholders binnen en buiten de VN inspraak hebben gehad", zegt medevoorzitter Maruxa Cardama van de VN-conferentie, die dit jaar voor de 65ste keer werd georganiseerd.BRON:IPS

Deel dit artikel