IPS: NSA spioneerde ook tijdens klimaatonderhandelingen

klimaattop kopenhagen ips
[Foto: De klimaattop in Kopenhagen in december 2009.
De NSA achterhaalde onder meer dat sleutellanden als China en India de positie van de groeilanden op elkaar hadden afgestemd.
© CC Dave Sag]Uit nieuwe onthullingen van klokkenluider Edward Snowden blijkt dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA ook de partijen op de klimaattop in Kopenhagen bespioneerde. De dienst onderschepte communicatie tussen sleutellanden om de eigen onderhandelaars een strategisch voordeel te geven.Tijdens de cruciale klimaattop in Kopenhagen, in 2009, zocht de wereld tevergeefs naar een akkoord om het Kyotoprotocol op te volgen. Het kwam er tot een patstelling tussen de geïndustrialiseerde landen, de ontwikkelingslanden en groeilanden als China en India. Nu blijkt dat de Amerikanase National Security Agency in aanloop naar de top communicatie tussen de andere belangrijke landen in de gaten hield. 

 

Waardevolle inzichten


"Analisten hier bij de NSA en bij onze partners zullen beleidsmakers blijven voorzien van unieke, up-to-date en waardevolle inzichten in de voorbereidingen en doelstellingen van de sleutellanden voor de conferentie, en in de overwegingen binnen die landen omtrent het klimaatbeleid en onderhandelingsstrategieën," stelt het document onomwonden.

Zo achterhaalde de NSA onder meer dat sleutellanden als China en India de positie van de groeilanden op elkaar hadden afgestemd. Naar alle waarschijnlijkheid ging de spionage verder tijdens de top zelf.

"Gezien het grote aantal deelnemers zullen wereldleiders en onderhandelingsteams uit de hele wereld ongetwijfeld in laatste instantie hun posities aanpassen" stelt het document. "Tegelijk zullen ze frequent aan de zijlijn discussiëren met hun gesprekspartners – die details zijn van groot belang voor onze beleidsmakers. Hoewel de uitkomst van de klimaatconferentie onzeker is, zullen elektronische inlichtingen zonder twijfel een een belangrijke rol spelen om onze onderhandelaars goed geïnformeerd te houden tijdens de twee weken durende top." 


Mislukking


De klimaattop in Kopenhagen draaide uit op een mislukking omdat industrielanden als de VS hun CO2-emissies niet drastisch wilden verminderen. Een nieuw verdrag kwam er niet, het bleef bij een gemeenschappelijke verklaring.

Volgens de Deense krant Information, die het document mee naar buiten bracht, was dat mogelijk mede het gevolg van de spionagepraktijken. Zo waren de VS op voorhand op de hoogte van een ultiem Deens reddingsplan om de Amerikanen ertoe te bewegen toch een bindend verdrag te ondertekenen.


BRON:IPS
IPS DOOR:

Deel dit artikel