IPS: Oxfam: Aanpak klimaatverandering en ongelijkheid noodzakelijk voor bestrijding armoede

Oxfamrapport making it happen

[Sufia hoogt de grond onder haar huis op tegen de stijgende zee en hoge getijden. Charatra, Shariatpur district in Bangladesh. © Dan Chung / Oxfam GB]

Klimaatverandering en ongelijkheid bedreigen de kans van miljoenen mensen om aan armoede te ontsnappen. Beide problemen moeten dan ook prioriteit krijgen in de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties, zegt Oxfam International. 

 

In een gisteren verschenen rapport stelt de ontwikkelingsorganisatie dat de wereld in 2015 een unieke kans heeft zich ambitieuze doelen te stellen om een einde te maken aan de armoede en de planeet te beschermen.

Volgend jaar is de deadline van de Millenniumdoelen (MDG's), de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Momenteel wordt intensief gedebatteerd over nieuwe doelen, de SDG's (Sustainable Development Goals). De MDG-doelstelling om de extreme armoede in de wereld te halveren, is gehaald en er werden ook andere successen geboekt in de afgelopen veertien jaar. Maar ongelijkheid en klimaatverandering kwamen niet adequaat aan bod, zegt Winnie Byanyima, directeur van Oxfam International

Honger

Oxfam bracht onlangs cijfers naar buiten waaruit bleek dat de 85 rijkste mensen in de wereld evenveel bezitten als de armste 3,5 miljard mensen in de wereld. Dat cijfer werd recentelijk aangepast. Nu zouden de rijkste 67 mensen hetzelfde hebben als de armste helft van de mensheid. "We kunnen de armsten alleen omhoog helpen als we de extreme rijkdom aan de top aanpakken", zegt Byanyima.

Uit een Oxfamrapport bleek dat de 85 rijkste mensen in de wereld evenveel bezitten als de helft van de wereld.

Dat cijfer werd aangepast. Nu zou het nog om slechts 67 mensen gaan.

Tegelijkertijd dreigt de klimaatverandering de vooruitgang die in de afgelopen jaren werd geboekt, teniet te doen. "Meer dan 800 miljoen mensen lopen het risico op honger. Als gevolg van de verwoestende invloed van de klimaatverandering op gewassen en inkomens, kan dat aantal tegen 2050 zijn gestegen met 20 procent", zegt de Oxfam-directeur.

Oxfam stelt in het rapport voor om doelen te formuleren om extreme ongelijkheid en extreme armoede op te heffen, te werken aan gendergelijkheid en vrouwenrechten en te streven naar gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen via sterke overheidsdiensten.

Om de klimaatverandering te bestrijden, wil Oxfam doelen formuleren op het gebied van energie, voedsel en honger water en risico's. Klimaatdoelen moeten geïntegreerd worden in het gehele raamwerk.

Wat de bestrijding van ongelijkheid betreft, staat Oxfam achter de doelstelling die verwoord is door Nobelprijswinnaar en voormalig hoofdeconoom bij de Wereldbank Joseph Stiglitz. Hij wil de inkomensongelijkheid zodanig reduceren, dat het inkomen van de rijkste 10 procent van de wereldbevolking niet meer is dan dat van de armste 40 procent.


BRON:IPS


Meer info:

Deel dit artikel