Is Europa klaar voor de klimaatverandering?

'We staan op de rand van een klimaatcatastrofe', aldus de directeur van het Center for Biological Diversity's Climate Law Institute, Shaye Wolf, vorige maand. De aanleiding voor die uitspraak was de vaststelling dat de ijskap afgelopen zomer opnieuw met 18 procent gekrompen is ten opzichte van vorig jaar. Het smelten gaat spectaculair snel, veel sneller dan verwacht, en zal ernstige gevolgen hebben voor de weerspatronen. Ook Europa is zich daarvan bewust en is volop bezig zijn adaptatiestrategie uit te werken. Tegen de Lentetop van maart zou het ontwerp klaar moeten zijn.

Jos Delbeke, hoofd van de afdeling klimaatactie bij de Europese Commissie: 'We stevenen af op een opwarming van 3°C of meer, we moeten dus een adaptatiestrategie uitwerken.' Zo'n opwarming betekent meer extreme weersfenomenen, meer neerslag in sommige perioden en op sommige plaatsen, meer droogte in andere perioden, overstromingen, stormen en orkanen.

Een stijging met een halve meter van het zeewater zou een aanzienlijke impact hebben op de kusten van Europa. Naar schatting 1,4 miljoen mensen kunnen hierbij in moeilijkheden komen en 19.000 km² land kan permanent verloren gaan tegen 2080, goed voor een economisch verlies van 18 miljard euro. De dijken moeten aangepast worden, overstromingsgebieden uitgetekend, de landbouw moet heringericht, de organisatie van de steden herschikt, nieuwe urbanisatieplannen moeten "klimaatbestendig" ontworpen worden. Dat zijn de conclusies van een werkgroep van de denktank European Policy Centre, in hun rapport The Climate Is Changing. Is Europe Ready to Adapt?

BRON:
MO* Magazine
Wereldmediahuis MO* DOOR:

Deel dit artikel