De Belgische Ontwikkelingssamenwerking in 2002

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking in 2002

Wij maakten de balans op van wat paars-groen betekende voor het Zuiden, en hoe ontwikkelingssamenwerking eruit zag in 2002. We voegen er ook een verlanglijstje aan toe voor de volgende regering.

Laat ons beginnen met het budget ontwikkelingssamenwerking. In 2002 ging 0,42% van de Belgische rijkdom naar ontwikkelingssamenwerking. Staatssecretaris Boutmans verwijst graag naar beginjaar 1999 om aan te tonen welke weg hij heeft afgelegd.

Toen besteedde hij slechts 0,30% van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI). In 1998 zaten we aan 0,35, en een tiental jaar  geleden aan 0,46%. Alle politieke partijen verzekeren ons dat we ons geen zorgen moeten maken over het budget de komende jaren. Er is nu een artikel opgenomen in de programmawet dat de regering verplicht om tegen 2010 eindelijk de 0,7% norm te  halen. De begrotingsronde voor 2004 zal uitwijzen of die wet overeind blijft als het economisch minder goed gaat.

Als het de volgende regering menens is, willen we in het regeerakkoord een stappenplan, dat duidelijk aangeeft met hoeveel procent van het BNI de regering het budget zal verhogen tijdens de volgende legislatuur.

Veel werk voor de volgende regering.

BTC en DGOS blijven zoeken hoe ze hun rol precies moeten spelen. Beide instellingen kregen nieuwe toplui in 2002. Hopelijk wordt hen de institutionele rust gegund om duidelijke doelstellingen en strategieën uit te tekenen voor een efficiënte ontwikkelingssamenwerking, en om een echt doeltreffend concentratiebeleid te voeren. Want ontwikkelingssamenwerking is vandaag nog teveel de speelbal van de regering, en het zuiden moet het te vaak ontgelden als Belgische belangen zoals handel, defensie of de communautaire vrede op de agenda staan. Dat is tijdens de voorbije legislatuur meer dan eens gebleken.

In de onderhandelingen over de liberalisering van diensten die momenteel binnen de WTO gevoerd worden, wegen de handelsbelangen een stuk zwaarder dan de Belgische en Europese doelstellingen over duurzame ontwikkeling. De parlementaire onderzoekscommissie die de verantwoordelijkheid van Belgische bedrijven voor de plundering van de Congolese bodemrijkdommen moest onderzoeken heeft de Belgische bedrijven gespaard.

En als de discussie over de defederalisering van ontwikkelingssamenwerking opnieuw op de onderhandelingstafel terecht komt, zal de communautaire vrede, en niet het Zuiden, de voornaamste bekommernis zijn van de onderhandelaars.

Hoop doet leven

Naar aanleiding van de federale verkiezingen bundelde de Noord-Zuidbeweging haar eisen: we willen een minister voor ontwikkelingssamenwerking, een behoorlijk budget, eerlijke handel, het afbouwen van de schuldenlast van landen in het zuiden, de invoering van een Tobin taks, een krachtdadig beleid naar Congo, een einde aan de bezetting van Palestina enzomeer. Vrijwilligers van de Noord-
Zuidbeweging gingen op pad om aan de kopstukken in de Vlaamse democratische partijen engagementen te vragen om in een volgende regering of parlement werk te maken van onze eisen.

Ontwikkelingssamenwerking zit in de lift.

We noteren alvast steun voor de volgende eisen:

  • Een minister voor ontwikkelingssamenwerking: AGALEV, CD&V en SP.A/SPIRIT zien dat wel zitten. Premier Verhofstadt onderschrijft die eis ook, in tegenstelling tot veel van zijn partijgenoten.
  • De 0,7%-norm: In 2010 besteedt België 0,7% van zijn BNI aan ontwikkelingssamenwerking daarover is nagenoeg iedereen het eens.

  • De Tobin taks: alle partijen, behalve VLD spreken zich uit voor de Tobin taks

  • GATS: vanuit alle partijen komt een sterk pleidooi voor transparante onderhandelingen over het dienstenakkoord GATS van de WTO en voor een gegarandeerde toegang tot essentiële diensten in Noord en Zuid.

  • Centraal Afrika: nagenoeg iedereen wil zich inzetten voor Centraal-Afrika in de volgende legislatuur, en delicate kwesties als de plunderingen in Congo verder opvolgen.

  • Belofte maakt schuld. De minister voor ontwikkelingssamenwerking, mét een eigen budget, moet er komen. 11.11.11 zal nauwgezet opvolgen hoe de verkiezingsbeloften in daden worden omgezet. U leest het volgend jaar, in het 11.11.11-jaarrapport over de Belgische ontwikkelingssamenwerking in 2003.

Deel dit artikel