Japan: 1 jaar na de ramp


Een jaar na de zware aardbeving en de daaropvolgende tsunami die de kernreactor in Fukushima beschadigde, roept het Rode Kruis in Japan op voor een grotere waakzaamheid voor potentiële nucleaire ongevallen.


"Na zesentwintig jaar kampen we nog steeds met de gevolgen van de nucleaire ramp in Tsjernobyl", legt Tadateru Konoe, voorzitter van zowel de Internationale Rode Kruisfederatie (IFRC) als het Japanse Rode Kruis. "De erfenis van de Fukushimaramp zal gevoeld worden door de komende generaties."

Duizenden mensen geëvacueerd uit Fukushima kunnen nog steeds niet naar huis en blijven onzeker en bezorgd over het langetermijneffect van het nucleaire ongeval op hun gezondheid.

"Moeders laten hun kinderen niet buiten spelen. Ze leven in een informatievacuüm en willen gerustgesteld worden over de toekomst", aldus Konoe. "De kernramp leert ons dat we meer moeten doen om mensen voor te bereiden op dit soort ongevallen."

Het Rode Kruis organiseert in mei in de hoofdstad Tokio een internationale conferentie waarbij Rode Kruisverenigingen uit de hele wereld ervaringen zullen uitwisselen en een basis zullen leggen voor toekomstige richtlijnen om beter voorbereid te zijn op nucleaire en andere technologische rampen.


Tijdelijke onderkomens

Langs de noordoostelijke kust van Japan verloopt de wederopbouw traag. De bevolking weet nog steeds niet hoe lang men nog in kleine, tijdelijke onderkomens moet verblijven. De tsunami verwoeste letterlijk kustgemeenschappen. Ondanks de grote hoeveelheid puin dat al geruimd is en het herstel van de basisdiensten, blijft de hoge werkloosheidsgraad een ernstig probleem. Zo wat 120.000 mensen in drie regio's zijn werkloos.

"We zijn bezorgd over het welzijn van de mensen die in tijdelijke onderkomens verblijven", vertelt voorzitter Konoe. "Vooral de ouderen kampen met psychische problemen en we doen wat we kunnen om hen te ondersteunen."

Om een gevoel van normaliteit te herstellen, heeft het Rode Kruis een pakket van zes huishoudelijke elektrische apparaten uitgedeeld aan 125.000 gezinnen in tijdelijke huisvestingen. Daarnaast organiseert het Rode Kruis activiteiten om de oudere bevolking uit zijn emotionele isolement te halen. De organisatie voorziet ook schoolbussen en speeltuinen voor kinderen.

Wereldwijde donaties

Dankzij wereldwijde donaties ontving het Japanse Rode Kruis geld dat integraal besteed wordt aan de uitgaven tijdens de noodfase (noodhulp, medische en psychosociale hulp) en de rehabilitatie op middellange termijn.


De Rode Kruishulpverlening in cijfers:

  • 896 medische Rode Kruisteams trokken meteen na de ramp naar de getroffen gebieden. Ze verzorgden 87.445 patiënten.
  • 39 medische teams verzorgden mensen die het besmette gebied dichtbij de kerncentrale van Fukushima bezochten. In totaal behandelden ze 473 patiënten.
  • Het Rode Kruis ondersteunde de bouw van 2 tijdelijke ziekenhuizen. Deze zouden 5 jaar lang de bevolking bedienen.
  • Daarnaast ondersteunde het Rode Kruis ook de bouw van 1 permanent hospitaal en de renovatie van 2 beschadigde ziekenhuizen.
  • 718 psychosociale medewerkers gaven ondersteuning aan 17.039 mensen in Iwate, Miyagi en de prefecturen in Fukushima.
  • 4.450 vrijwilligersgroepen werkten 162.538 dagen in totaal sinds de ramp. Ze hielpen mensen bij het opruimen van hun huizen, deden fondsenwerving, kookten, verdeelden maaltijden,...
  • Het Rode Kruis verdeelde een pakket van zes elektrische toestellen (waaronder een rijstkoker en wasmachine) onder 126.500 families die in tijdelijke onderkomens verblijven.


Deel dit artikel