Javier Solana waarschuwt voor veiligheidsrisico's klimaatverandering

Javier Solana, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie, schreef  een nieuw en alarmerend document voor de Europese staatshoofden en regeringsleiders over “Klimaatverandering en internationale veiligheid”. 
Ze zullen op 20 en 21 maart in Brussel zijn voor hun voorjaarstop en Solana vraagt hun steun aan het document waarin gesteld wordt dat klimaatverandering een sleutelelement moet worden in de internationale betrekkingen, inbegrepen op het vlak van veiligheid.
Solana gaat er van uit dat het, ondanks de grote inspanningen die Europa wil doen, moeilijk te vermijden zal zijn dat de gemiddelde temperatuur tegen 2050 met 2 graden Celsius stijgt.


De EU zal zich moeten voorbereiden op internationale veiligheidsrisico’s:

 • -Wat betreft water gaat het om een daling van drinkwater met 20 tot 30 procent in sommige regio’s. De daling van de landbouwproductie zal de voedselprijzen verder doen stijgen. Noordelijk Afrika dreigt driekwart van de nog vruchtbare landbouwgronden te verliezen.
  -Zelfs in sterke economieën houdt watertekort het risico in op spanningen tussen burgers en aanzienlijk economisch verlies.
  -Een vijfde van de wereldbevolking leeft in kustzones (China, India,Caraïben). Als het waterpeil stijgt worden verschillende megasteden bedreigd.
  -Het afsmelten van de ijskap kan nieuwe grens- en territoriumconflicten veroorzaken. Een herziening van het internationaal zeerecht wordt noodzakelijk. Rusland, de VS, Denemarken en Noorwegen hebben al rechten laten gelden op de Noordpool.
  -De internationale spanningen zullen moeilijker beheersbaar worden want de
  tegenstellingen tussen zij die de klimaatverandering veroorzaken en zij die er de grootste gevolgen van ondervinden groeien.

Bron: De Standaard: 8,9 maart 2008

De gevolgen van klimaatsverandering op de watervoorziening werd trouwens ook al naar voor gebracht op de klimaatconferentie in Bali eind vorig jaar. De directeur van het WMO (World Meteorological Organisation) stelde er dat de toegang tot water kritiek zal worden voor een aantal landen in het Zuiden. De druk op het water zou de voedselproductie in Afrika kunnen halveren. Miljoenen mensen in Afrika en Azië kunnen geconfronteerd worden met verzilting van de gronden. Er moet daarom dringend gestart worden met het ontwikkelen en integreren van aanpassingstrategieën voor elk van deze landen.

Klimaatsverandering is ook het thema van het “Human Development Report 2007/2008”. In het rapport wordt gesteld dat “waterstress en wateronveiligheid” een van de vijf mechanismen zijn waardoor de klimaatsverandering de menselijke ontwikkeling teniet zou kunnen doen.

Bron: Sources Nouvelles N°62, IRC

Zie ook verwant artikel :
De opwarming van de aarde wijzigt grondig de watercyclus!

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel