Jeruzalem is GEEN hoofdstad van Israël

Op 25 januari vinden er verkiezingen plaats in de Palestijnse gebieden. Een van de heikele punten vormt de deelname van de tweehonderdduizend leden tellende Palestijnse bevolking in Oost-Jeruzalem. Net als vorig jaar tijdens de verkiezingen voor de Palestijnse Autoriteit, wil Israël in geen geval de indruk wekken dat de Palestijnen nog iets met Oost-Jeruzalem te maken hebben. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1980. De Veiligheidsraad van de VN heeft deze annexatie meteen veroordeeld en is duidelijk: Jeruzalem is NIET de hoofdstad van Israël.

In de pers krijgen we geregeld te lezen en te horen dat Israël Jeruzalem als zijn hoofdstad beschouwt. In een persbericht van ANP (9 januari 2005), waaruit door een aantal Vlaamse kranten is geciteerd, staat bijvoorbeeld: “De Palestijnen zien in Oost-Jeruzalem de hoofdstad van hun toekomstige eigen staat. Israël noemt heel Jeruzalem zijn hoofdstad en verbood vorige week Palestijnen ook in het oostelijk deel campagne te voeren.” Op zich is dat niet verkeerd. Wel gaat het om een onvolledig bericht, want de Verenigde Naties hebben wel degelijk een duidelijk standpunt ingenomen over Jeruzalem, wat de reden is waarom er zich in Jeruzalem geen ambassades bevinden.

De discussie over Jeruzalem gaat terug tot 1947 toen de Verenigde Naties in VN-resolutie 181 Jeruzalem het statuut van ‘Corpus Separatum’ meegaven. Tot op heden is daar juridisch technisch geen verandering in gekomen wegens het ontbreken van een vredesregeling. In 1948, bij het uitroepen van de staat Israël hechtte Israël West-Jeruzalem aan zijn territorium. In 1967 veroverde het ook Oost-Jeruzalem. In 1968 stemde de VN-Veiligheidsraad resolutie 252 waarin Israël wordt opgeroepen om het statuut van Jeruzalem niet te veranderen en dat alle reeds gebeurde veranderingen en onteigeningen niet geldig zijn. Dit weerhield Israël er niet van om in 1980 de grenzen van de metropool Jeruzalem verder op Palestijns gebied uit te breiden. Vervolgens stemde de Knesset een basiswet (Israël heeft geen grondwet) waarin Jeruzalem wordt uitgeroepen tot “eeuwige en ondeelbare” hoofdstad van Israël. De VN-Veiligheidsraad veroordeelde de annexatie in VN-Veiligheidsraad resolutie 478 als een “schending van het internationaal recht”. De resolutie riep eveneens “alle lidstaten op de beslissing te aanvaarden” en vroeg de staten met diplomatieke missies in Jeruzalem, om deze terug te trekken.

België en alle andere 24 leden van de Europese Unie erkennen Jeruzalem nog steeds niet als hoofdstad van Israël, maar wel Tel-Aviv. Vandaar ook dat de alle ambassadeurs zich Tel-Aviv bevinden. In de Verenigde Staten is er wel de ‘Jeruzalem Embassy Act’ gestemd door het Congres in 1995, waarin staat dat Jeruzalem “zou moeten erkend worden als de hoofdstad van de staat Israël” en “de VS-ambassade in Israël in Jeruzalem zou moeten worden gevestigd niet later dan 31 mei 1999.” De uitvoering daarvan is tot op heden uitgesteld. Wel verwijzen alle officiële VS-documenten sindsdien naar Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Zoals gezegd is dat in strijd met genoemde VN-resoluties, die achteraf in andere resoluties van de Veiligheidsraad opnieuw zijn bevestigd.

In Jeruzalem zijn wel consulaten gevestigd, die in feite de liaison met de Palestijnse Autoriteit maken.

Ludo De Brabander
(met dank aan Guido Van Ham)

Vrede DOOR:

Deel dit artikel