Jonge vrouwelijke politici steunen Congolese vrouwenbeweging ...

Persbericht - 4 maart 2004

Jonge vrouwelijke politici steunen Congolese vrouwenbeweging in strijd tegen seksueel geweld

Op vrijdag 5 maart trekken de jonge vrouwelijke politici Maya Detiège (SP.A-Spirit) en Kathleen Helsen (CD&V) op uitnodiging van de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11 naar de DRCongo. Ze gaan er kennismaken met de civiele maatschappij en met parlementsleden in Kinshasa en Kisangani (Oost Provincie). Ze arriveren terug op Zaventem op 15 maart 2004.
 
Centraal-Afrika is topprioriteit van het Belgisch buitenlands en ontwikkelingsbeleid. In september werd zelfs een verdubbeling en/of driedubbeling van het budget voor de regio door de ministers aangekondigd. Aan parlementaire controle op al dit budgettair geweld blijft het intussen schorten aangezien slechts weinige parlementsleden voldoende beslagen het terrein kunnen betreden. 11.11.11 wil jonge politici de kans geven zich in het dossier in te werken zodat ze hun rol als waakhond ten volle kunnen spelen, zowel in de opvolging van het Belgisch als het Europees Centraal Afrika beleid.  Bijzondere aandacht zal gaan naar een regionale aanpak en steun aan transitieregeringen (in DRCongo en Burundi).
 
Maandag 8 maart is het Wereldvrouwendag. Maya Detiège en Kathleen Helsen zullen met hun bezoek ook de aandacht vestigen op de problematiek van seksueel geweld tegen vrouwen in de DRCongo en hun solidariteit uitdrukken tijdens diverse terreinbezoeken. Ze kunnen hier een concrete rol invullen voor Belgische parlementsleden binnen de transitie in de DRCongo.
 
Maya Detiège is sinds 2003 federaal kamerlid voor SPA-Spirit en lid van de Commissie buitenlandse zaken. Ze werkte in het verleden reeds mee aan projecten rond lokale gezondheidszorg in enkele ontwikkelingslanden. Kathleen Helsen is lid van het Nationaal Politiek Bestuur en van de Algemene Vergadering van CD&V. In 1998 en ’99 was ze Vlaams Parlementslid. Vandaag is ze provincieraadslid in Antwerpen en schepen (jeugd, onderwijs en cultuur) in Herselt. Tot in 2000 was ze werkzaam als therapeute met o.m. slachtoffers van incest wat haar meteen een belangrijke bagage geeft om het dossier van het seksueel geweld in Congo aan te pakken.
 
Meer informatie:

Indra van Gisbergen, regioverantwoordelijke Grote Meren: +32-474-87.88.93 – indra.vangisbergen@11.be
Hannelore Delcour, vertegenwoordiger 11.11.11 in Kinshasa: 00 243- 81.51.08.990 – Kinshasa@11.be

Deel dit artikel