Kamer neemt resolutie aan over 'universeel recht op water'


Op 13 februari 2014 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers in plenaire vergadering een resolutie aangenomen over het universele recht op water.In de resolutie verzoekt de Kamer de federale regering om duidelijk en officieel stelling te nemen ten gunste van de erkenning van het universele recht op water en elementaire waterzuivering.

De Kamer vraagt dan ook dat de regering hiervoor pleit op de relevante internationale fora en verwijst naar artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit artikel stelt dat iedereen recht heeft op een treffelijke levensstandaard.

In de resolutie wordt ook gewezen op het feit dat er steunmaatregelen moeten worden uitgewerkt voor de landen in ontwikkeling. Deze maatregelen in verband met vrije en niet-discriminerende toegang tot water en waterzuivering moet worden gerealiseerd door zowel Belgische als Europese initiatieven.

De Kamer vraagt ook dat het universeel recht op water en waterzuivering wordt opgenomen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Die moeten in 2015 de Millenniumdoelen opvolgen.


Meer info: 
  • Meer details over de resolutie lees je hier.

Deel dit artikel