Kameroen: komt de privatisering van drinkwater er?

In 1999 werd het plan voor de privatisering opgestart met onderhandelingen tussen de regering en Ondeo, die op een sisser uitliepen in september 2003.

Daarna werd een wettelijk kader goedgekeurd dat voorziet in het in concessie geven van de openbare drinkwatervoorziening in de zes grote steden gedurende 20 jaren, het verpachten van dezelfde diensten in de andere centra die reeds bediend worden door de Snec, en de uitbreiding van het net naar een honderdtal secundaire centra eveneens door verpachting. Dit alles zou toevertrouwd worden aan dezelfde private maatschappij na de privatisering van de Snec.

Vooraleer over te gaan tot privatisering dient de bestaande uitbating op punt gezet. Zij dateert hoofdzakelijk van 1984 en kan gezien de ouderdom niet meer aan de vraag voldoen.

De voorzitter van de consumentenbond van Kameroen, Essoungou Ndemba, twijfelt sterk aan de noodzaak om de drinkwatermaatschappij Snec te privatiseren. Ondertussen blijft de uitrusting vooral in de landelijke en bergachtige gebieden slabakken.

Naast het ministerie van Water en Energie is de Snec (Nationale Maatschappij van het water Kameroen) met 1500 werknemers en een zakencijfer van 33,5 miljoen euro de verantwoordelijke voor de waterverdeling in de steden. Kameroen beschikt over 130 stedelijke waterposten en 3000 landelijke die door de gebruikers worden beheerd onder het toezicht van het ministerie.
Snec produceert 2,6 miljoen m³ per dag met een rendement van het net van 63 %. Het landelijk gebied  wordt voor nauwelijks 31,3 % bediend, de steden voor 86,2 %.
Er zijn nochtans vele rivieren , naast ondergrondse voorraden die op 120 miljard m³ worden geschat.

Ndemba twijfelt sterk aan de opportuniteit om de Snec te privatiseren, wegens de negatieve weerslag dat dit zal hebben voor de Kameroenezen.

De prijs van het drinkwater varieert van zowat 1,5 euro tot  1000 euro per m³ naargelang het water thuis uit de leiding komt of in flessen wordt gekocht

De ontwikkeling van de watersector stoot op verschillende problemen: de maatschappelijke organisatie, gebrek aan doelstellingen, geen zelfstandige beslissingsmacht noch verantwoordelijkheid, financiële problemen.
Ofwel financiert de regering zelf, ofwel zijn er de internationale instellingen voor grote stedelijke projecten.

Volgens Ndemba zijn er ernstige tekortkomingen in de manier van werken bij de privatisering door de afwezigheid van een regelautoriteit en het negeren van de verbruikers. Als besluit: “de methode om te privatiseren gaat in tegen de voorschriften van de Wereldbank, de UNO en IOV (Internationale Organisatie van Verbruikers), en is gevaarlijk vanuit het belang van de bevolking.”

De problemen kunnen opgelost worden door verder te gaan met de Snec via gemeenschapsinitiatieven en door de wet op de  voorziening van drinkwater. Daarom vraagt de nationale consumentenbond de privatisering te stoppen, de civiele maatschappij te betrekken in het proces en de uitwerking van lastenboeken, een regelautoriteit aan te stellen en meer kapitaal ter beschikking te stellen van de Snec.

Naast deze inspanningen blijven er voor de bevolking in de bergstreken van Kameroen enorme problemen om over toegang tot water te beschikken: geografische en fysische omstandigheden, de afzondering van sommige gemeenschappen, de armoede. De Vereniging van de Burgemeesters van Kameroen wil in het bijzonder inspanningen van die groep mensen steunen en aanmoedigen, ook via internationale weg. Zij denken daarbij aan een soort peterschap.

Association Mairie Conseil Cameroun : Facilité des Collectivités de Cameroun pour l’accès à l’eau potable 2005
Cameroun on line 22.06.06
All Africa.com 15.06.06


 

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel