Kan ondergronds water de oorlog in Darfoer stoppen?

Twee onderzoekteams vinden ondergronds water in Darfoer.

De Franse geoloog Alain Gachet en de universiteit van Boston, gebruiken een combinatie van satellietfoto’s en 2 soorten radarbeelden om water op te sporen. De foto’s geven enkel beelden van de oppervlakte van het terrein; de radar gaat tot hoogstens 20 meter diep. Uit de luchtfoto’s kan men afleiden waar al dan niet waterputten droog staan. Het radarbeeld geeft gebieden aan waar water ondergronds kan aanwezig zijn.
Reeds in juli 2004 verschafte Gachet beelden over 22.500 km² rond de vluchtelingenkampen van Oure Cassoni, Touloum en Iridimi. Volgens Craig Sanders, het hoofd van UNHCR (de vluchtelingenorganisatie van de VN) in Darfoer, bespaart deze techniek heel wat tijd en energie in het zoeken naar water in een streek zo groot als tweemaal Zwitserland. “Zo kunnen we boren op de best mogelijke plaatsen.”

Het team van de universiteit van Boston ontdekte nu met de radartechniek een oud ondergronds meer van 30.750 km² groot  op de grens van Tsjaad en Soedan. Een soortgelijke ontdekking in Egypte liet toe uitgestrekte gebieden te irrigeren.
“Door het boren van 1000 waterputten zou de strijd om water tussen de Arabische nomaden en de zwarte boeren kunnen stoppen”, aldus de geoloog Farouk El-Batz van de universiteit van Boston.

De burgeroorlog in Soedan gaat natuurlijk niet alleen rond water, of beter gezegd, het gebrek aan water. Darfoer is een recent element in het probleem van de samenhang van Soedan, dat uit zeer verschillende regio’s kunstmatig werd opgericht.
Men kan veronderstellen dat economische beweegredenen – vooral de aanwezigheid van olie – de onderliggende oorzaak van het conflict is. De gewijzigde klimatologische omstandigheden – verminderde regenval met 40% in deze streek – is een bijkomend element om de Arabische nomaden op te zetten tegen de zwarte boeren. Dit zou de centrale overheid in Khartoem en haar internationale bondgenoten de kans geven de regio onder controle te krijgen.

Vanuit een perspectief van duurzaamheid  kan het gevonden water slechts in die mate gebruikt worden als dat de voorraad terug aangevuld wordt. Zoniet stevenen we op termijn af op de zoveelste humanitaire en ecologische ramp. Duurzaam gebruik van grondstoffen, in dit geval water, blijft een primaire vereiste om de mens en de aarde te laten overleven.  De onderzoekers van Boston geven niet de minste indicatie of zij hebben nagegaan of dit ondergronds meer terug wordt aangevuld.

Bronnen: De Standaard 19/07/07: “Wetenschappers ontdekken ondergronds meer in Darfour”.
BBC news 18/07/07: Water find ‘may end Darfur war’.
www.solidair.org  “Burgeroorlog verscheurt Soedan sinds onafhankelijkheid”.

 

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel