Karel De Gucht sprak de waarheid en werd slachtoffer van de lobby

Palestina Solidariteit feliciteert Karel De Gucht met zijn info in ‘Voor de dag’. Hij was moedig en sprak de waarheid over de macht van de pro-Israëlische lobby in de VS, “die je niet moet onderschatten”.

Het bewijs werd al heel snel geleverd: Karel De Gucht kreeg een storm van verontwaardiging over zich heen van joods-zionistische kringen, en moest al snel zijn verontschuldiging aanbieden, wat hij ook gedaan heeft. De druk werd immers ‘te groot’, ‘niet te onderschatten’. Karel De Gucht mocht het aan den lijve ondervinden.

Als nuance bij de opmerkingen van Karel De Gucht wijst Palestina Solidariteit vzw erop dat het correcter is om te spreken van een pro-Israëlische of een zionistische lobby (in plaats van een joodse lobby, zoals De Gucht deed). Anderzijds dient gezegd dat deze pro-Israëlische of zionistische lobby zichzelf uitdrukkelijk zélf presenteert als een 'joodse' lobby. Het spreekt voor zich dat men Karel De Gucht weinig kan verwijten te spreken over een 'joodse lobby' als de betreffende lobbygroepen zich presenteren onder identiek dezelfde term.

 

In verband met het bestaan van deze lobbygroepen is het ook interessant om te verwijzen naar een uitspraak van de joodse schrijver William Zuckerman, die reeds in 1958 waarschuwde voor een enorme propagandamachine (gecreëerd door diezelfde lobby), die zowel in de buitenwereld als bij de joodse bevolking zelf, welbewust een vertekend beeld van de situatie geschapen had en deze met alle middelen in stand hield:

'De verschrikkelijk griezelige macht die de moderne propaganda bezit om de geest en de zienswijze van mensen te beheersen, emoties te hanteren en mensen te verdierlijken, die macht komt voor mijn gevoel nergens duidelijker tot uiting dan in de zionistische propaganda van de laatste tien jaar over de Arabische vluchtelingen... Deze propaganda heeft bekwame mensen met meer dan gemiddeld verstand veranderd in fantasten en dwazen die alles geloofden wat hun verteld werd; zij heeft van vriendelijke en zachtmoedige mannen en vrouwen met een sterk gevoel voor mededogen harde fanatiekelingen gemaakt, ongevoelig voor elk ander leed dan dat van hun eigen volk ...'. (Lucas Grollenberg, Voor een Israël zonder grenzen, Ambo Bilthoven, 1970, p.92-9

Deze joodse schrijver sprak duidelijk over een zionistische lobby. Dit zijn mensen die opkomen voor een Israëlische staat waar enkel joden thuis zijn. Ze noemen hun tegenstanders antisemieten, OFSCHOON ANDERE joden zich distantiëren van deze strekking, zoals bijvoorbeeld de organisatie Een Ander Joods Geluid, http://www.eajg.nl/

Ook Catherine Ashton kreeg in de pers al de titel van antisemiet, omdat zij een kritische stem durfde laten horen over de Israëlische nederzettingenpolitiek. Het grondig gedocumenteerde boek uit 2006 “The Israel lobby and U.S. foreign policy” door de Amerikaanse professoren John J. Mearsheimer (Chicago) en Stephen M. Walt (Harvard) werd eveneens door sommigen op scheldwoorden onthaald.

 

Palestina Solidariteit hoopt dat de politici zich door de beschuldiging van antisemitisme niet laten afschrikken, maar de moed hebben om waarheid te blijven vertolken. Zoals ook de ex-premier van Nederland, Dries van Agt, dat al doet. Hij schaamt zich niet onze westerse waarden en normen” te verdedigen.

 

Voor Palestina Solidariteit vzw

Secertariaat 02 501 67 49 Voorzitter 0474-47 08 47

10-09-2010

Palestina Solidariteit DOOR:

Deel dit artikel