Klimaat- en energie: neemt België vandaag afscheid van surrealisme?

Terwijl de rest van de wereld zich klaarmaakt voor een post-2020-klimaatakkoord in Parijs, neemt het surrealisme in België de overhand. Vandaag zitten de kabinetten van de vier regeringen voor de zoveelste keer samen om de Europese verplichtingen op het vlak van klimaat- en energiedoelstellingen over de verschillende bevoegdheden te verdelen. Dat lukt al meer dan zes jaar niet, terwijl de doelstellingen in de periode 2013-2020 behaald moeten worden.

Context

In 2009 keurde de Europese Unie haar klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020 goed. De volgende stap was de verdeling van deze doelstellingen tussen en in de lidstaten. 6 jaar later heeft België dit nog steeds niet gedaan.

Zonder een akkoord over de interne verdeling is er geen nationaal klimaatplan mogelijk. In dat geval is er ook geen gecoördineerde visie of gezamenlijk en doeltreffend beleid. Een akkoord over de Belgische interne verdeling geeft expliciet aan welke inspanningen verwacht worden per regio en op federaal vlak. Dit is onontbeerlijk voor de samenleving en zal investeringen in de energietransitie faciliteren. Het zal de omschakeling naar een duurzame, koolstofarme maatschappij en de creatie van groene jobs aanmoedigen.

Wat staat er op het spel?

Vandaag moet de Nationale Klimaatcommissie beslissen over vier belangrijke dossiers: de regionale en federale doelstellingen voor emissiereducties (1) en hernieuwbare energie (2), de verdeling van de inkomsten van het Europese Emissions Trading System (ETS) (3) en de bijdragen aan de internationale klimaatfinanciering (4).

Een akkoord zal toelaten om de actuele en toekomstige inkomsten uit de verkoop van emissierechten te verdelen. Deze som van meer dan 212 miljoen euro (eind 2014) staat momenteel geblokkeerd op een rekening, maar zou perfect bruikbaar kunnen zijn om het interne en internationale klimaat- en energiebeleid te ondersteunen. Intern denken we bijvoorbeeld aan steun voor gezinnen die hun woning energiezuinig willen maken. Op internationaal vlak kunnen de ETS-inkomsten dienen voor klimaatfinanciering. Dat is een onontbeerlijk aspect van ieder internationaal klimaatbeleid omdat het ontwikkelingslanden de kans geeft om zich op een koolstofarme manier te ontwikkelen en zich aan te passen aan de actuele en toekomstige klimaatveranderingen.

Vooruitkijken

Met de klimaattop in Parijs in zicht is de Belgische onbeslistheid absurd. De intra-Belgische verdeling van de klimaatdoelstellingen moest in feite al opgehelderd zijn tijdens de vorige legislatuur. Het gaat immers om de doelstellingen van het Europese energie-klimaatpakket voor 2020. Ondertussen heeft de Europese Unie haar doelstellingen voor 2030 al vastgelegd en kijkt de rest van de wereld naar een post-2020- klimaatakkoord. 11.11.11 roept de ministers dan ook op om dit pijnlijke dossier eindelijk af te handelen en vooruit te kijken met een ambitieus klimaatbeleid voor België en de wereld.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

Deel dit artikel