Klimaatadaptatietool voorspelt risico op ziekte

De klimaatverandering houdt een reële bedreiging in voor de volksgezondheid. Het risico op besmetting door 4 ziektekiemen die gastro-enteritis veroorzaken kan voortaan worden geëvalueerd.

Water- en voedselgerelateerde ziektes kunnen door de klimaatverandering meer voorkomen. Door overmatige regenval zullen riolen bijvoorbeeld sneller overstromen, waardoor watergebonden ziektes kunnen uitbreken. Anderzijds zullen hogere temperaturen er toe leiden dat de reproductie van pathogenen gestimuleerd of geremd wordt, afhankelijk van de soort. De klimaatverandering houdt dus een bedreiging in voor de volksgezondheid.

Om de mogelijke risico's te beoordelen werd een softwarepakket ontwikkeld dat gezien kan worden als een adaptatietool. Het instrument evalueert voor 4 ziektekiemen de waarschijnlijkheid waarmee ze zouden uitbreken, onder verschillende omstandigheden. Het schat het risico op infectie door het noro-virus, de cryptosporidium-parasiet, de campylobacter-bacterie en non-cholera vibrio, alle vier verantwoordelijk voor gastro-enteritis (maag-darmontstekingen).

De tool onderzoekt de aanwezigheid van deze ziekteverwekkers in drinkwater, recreatiewater, oesters en kipfilet. Verschillende factoren worden in rekening gebracht, waaronder temperatuur, methodes voor afvalwaterzuivering, landbouwcultuur, rivierstroming... Voor de 4 mogelijke ziektes wordt ook steeds het risico afgewogen tegenover de dosis (bv de hoeveelheid drinkwater die dagelijks wordt geconsumeerd).

Volgens de onderzoekers geeft de tool informatie met betrekking tot klimaatadaptatie. Bijvoorbeeld, als het instrument voorspelt dat het risico op besmetting via recreatiewater onder het lokaal klimaat in de toekomst zal toenemen, dan kan verbeterde afvalwaterzuivering worden aanbevolen, evenals maatregelen die moeten voorkomen dat riolen overlopen.


Bron: Climate change adaptation tool helps predict disease risk.

Deel dit artikel