Klimaatdeal: VS en China zetten grote stap vooruit

Met het ondertekenen door China en de VS wordt mogeijk het Akkoord van Parijs dit jaar nog geïmplementeerd

Dit weekend kondigden China en de VS – de twee grootste vervuilers ter wereld – aan de vooravond van de G20-top aan, het Akkoord van Parijs te ratificeren. Dat is groot nieuws, niet alleen omdat het onverwacht snel gaat maar ook omdat de VS het vorige klimaatakkoord nooit heeft geratificeerd. Daardoor is het niet ondenkbaar dat het Akkoord van Parijs mogelijk dit jaar nog in werking kan treden.

Dat kan namelijk indien 55 landen die goed zijn voor 55% van de uitstoot, het akkoord ratificeren. 24 kleine landjes, samen goed voor ongeveer 1% van de wereldwijde uitstoot, hebben dit al gedaan. Met de VS en China erbij wordt dat bijna 40%. Dat betekent dat indien ook de EU zou ratifieren, het akkoord zo goed als zeker in werking kan treden.

EU onder druk

Voor de EU is het echter niet zo makkelijk: volgens de afspraken moeten eerst alle lidstaten apart het akkoord ratificeren voor de EU dat kan doen. Heel wat EU-landen, waaronder België – waar het langs de vier parlementen moet passeren – hebben het ratificatieproces al opgestart. De meeste landen, ook België, mikken op eind 2016 of begin 2017 om het proces af te ronden. Maar er zijn ook enkele landen die zelfs nog geen timing hebben vooropgesteld.

11.11.11 moedigt de EU alvast aan om er alles aan te doen zo snel mogelijk mee aan boord te stappen en vraagt ook België om zich aan de vooropgestelde timing – eind 2016 – te houden of deze zelfs te versnellen, zodat de ratificatie van de EU zo snel mogelijk kan gebeuren.

Dat betekent dat er een risico bestaat dat het Akkoord van Parijs in werking zal treden zonder de Europese Unie. Dat betekent dat Europa onder druk komt om haar ratificatieproces te versnellen. Volgens Jos Delbeke, Directeur-Generaal Klimaat bij de Europese Commissie, bekijkt de EU nu haar opties om dat te doen. Het is echter niet duidelijk of dat mogelijk is.

Duidelijk signaal

11.11.11 moedigt de EU alvast aan om er alles aan te doen zo snel mogelijk mee aan boord te stappen en vraagt ook België om zich aan de vooropgestelde timing – eind 2016 – te houden of deze zelfs te versnellen, zodat de ratificatie van de EU zo snel mogelijk kan gebeuren.

Een inwerkingtreding van het Akkoord van Parijs in 2016 zou opnieuw een duidelijk signaal zijn naar investeerders en landen die het akkoord nog moeten ondertekenen en/of ratificeren. Het zou de deal nog historischer maken dan ze al is en het gewicht ervan vergroten.

Bovendien, als het in werking kan treden voor de klimaattop in Marrakech in november dit jaar, kunnen daar de eerste zinvolle gesprekken over de implementatie en opvolging ervan in goede sfeer van start gaan.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

11.11.11 DOOR:

Update 6 sept

Dat de druk op Europa groot is, mag duidelijk zijn: ondertussen liet de Europese Commissie weten dat het ‘technisch gezien’ niet nodig is dat alle lidstaten ratificeren voor er een Europese ratificatie kan komen. Een beslissing van de Commissie met goedkeuring van alle lidstaten en het Europese Parlement zou voldoende zijn. Op die manier kan de EU mogelijk via een achterpoortje alsnog aan boord zijn op het moment dat het Akkoord van Parijs in werking treedt.

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels