Koe vraagt Verhofstadt steun voor Afrikaanse boeren

Brussel, 10 januari. Met een bio-koe uit Lovendegem als stand-in voor Grace, een koe uit Uganda, brachten Max Havelaar, Oxfam Wereldwinkels en Vredeseilanden vandaag een boodschap aan premier Verhofstadt: “België geeft kleine boeren in Afrika te weinig de kans zichzelf en hun landgenoten van voldoende kwalitatief voedsel te voorzien”. Landbouw wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste motor voor ontwikkeling in Afrika, maar beleidsmakers lijken er totaal geen aandacht voor te hebben.


 

De Belgische steun aan landbouwontwikkeling zou tot minstens vijftien procent van het federale budget voor ontwikkelingssamenwerking moeten stijgen. Dat moet kunnen tegen 2010, zo zeggen de NGO’s. Een en ander vraagt wel een ommekeer in het beleid, want over de afgelopen vijf jaar daalde dat aandeel tot slechts 7,2% in 2005.

De NGO’s voerden hun actie in het kader van de campagne 2015 De Tijd Loopt om de realisatie van de millenniumdoelstellingen te ondersteunen. Ondersteuning van kleinschalige landbouw in het Zuiden is onontbeerlijk om de honger en armoede tegen 2015 te halveren, millenniumdoelstelling 1.

De voorbije maanden konden surfers op www.dekoekomt.be kennis maken met Grace, de koe van Aaron, een kleine boer uit het Oosten van Uganda. Grace kwam naar België met één vraag op haar lippen: “Wat staat er op het menu?”. Voor zichzelf en voor de 600 miljoen boeren in het Zuiden die het moeilijk hebben om goed de kunnen leven van hun werk op het land.

De vragen van de NGO’s vertrekken vanuit de vaststelling dat “Landbouw en voedselzekerheid” een van de vijf prioritaire sectoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking is. Maar het aandeel van de steun aan landbouw in het Zuiden in de totale uitgaven van DGOS (Directoraat Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking) daalde van 11,3% in 2000 naar 7,2% in 2005.
Een stijging tot 15% in 2010 is nochtans perfect haalbaar indien de regering de juiste accenten legt in de groei naar de al lang beloofde 0,7%-norm.

Landbouw wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste motor voor ontwikkeling in Afrika (bron: Wereldvoedselorganisatie (FAO)), maar beleidsmakers lijken er totaal geen aandacht voor te hebben. DGOS  stelde wel een strategienota “Landbouw en voedselzekerheid” op, maar volgens het advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling bevat de nota slechts weinig strategische elementen en geen echt actieplan. De nota wordt dan ook door niemand gebruikt, zo stellen Max Havelaar, Oxfam Wereldwinkels en Vredeseilanden vast.

Meer beelden via de Vredeseilanden campagneblog.

Deel dit artikel