Koffiesector in Burundi houdt te weinig rekening met kleine boeren

Broederlijk Delen en zijn partnerorganisaties pleiten voor een koffiesector die wel rekening houdt met de belangen van de kleine koffieboeren.

 

burundi koffie counterculturecoffee medium 5468902794
[Foto: counterculturecoffee via photopin cc]


Het gaat slecht met de koffieproductie in Burundi. Boeren zijn steeds minder geneigd om tijd, geld en energie te investeren in de koffieteelt. Want veel levert het hen niet op, integendeel. De prijzen die de boeren krijgen voor hun koffiebessen gaan de laatste jaren in dalende lijn. Behalve daar waar boeren zich verenigen...


 Vijf jaar geleden werd de Burundese koffiesector onder druk van de Wereldbank geprivatiseerd. Bedrijven uit de privésector werden aangemoedigd om koffiewasstations op te kopen van de staat.

Deze koffiewasstations zijn kleine 'fabriekjes' die de rijpe koffiebessen opkopen van de boeren om ze klaar te maken voor de export. Ze zijn van cruciaal belang. Koffiebessen moeten namelijk binnen de paar uur gewassen worden om niet in te boeten aan kwaliteit.

De privatisering zou leiden tot grotere inkomsten voor de kleine boeren. Dat effect bleef uit: de eisen voor het opkopen van koffiewasstations waren zo streng dat de kleine koffieboeren onmogelijk konden deelnemen aan de verkoop.

Hun inkomen hangt dus nog steeds sterk af van de (lage) prijs die de commerciële koffiewasstations willen geven voor hun koffiebessen. De winst die gemaakt wordt in de sector, komt  niet terecht bij de boeren.


Coöperaties


Een aantal coöperaties zijn er wel in geslaagd hun eigen wasstation op te richten. Deze hebben zich verenigd in de unie COCOCA. COCOCA exporteert zelf de koffie van zijn leden naar Europa, de Verenigde Staten en Japan en kan daardoor de boeren een betere prijs geven voor hun koffiebessen.

Deze nieuwe rol die coöperaties kunnen spelen in de koffiesector is één van de positieve gevolgen van de privatisering. Maar slechts een kleine groep kan hier van genieten. De meeste boeren ondergaan enkel de negatieve gevolgen van het proces: een slechte prijs voor de koffiebessen die ze leveren aan het wasstation in hun buurt, dat in handen is van een privéonderneming.

 

Een andere koffiesector is nodig


Na twee 'verkooprondes' van koffiewasstations, vele jaren lobbywerk van onze partnerorganisaties en de koffieboeren in Burundi, een kritisch rapport van de speciale rapporteur van de Verenigde Naties over het recht op voedsel, en een bezoek begin november 2013 aan Burundi komt ook de Wereldbank tot het besef dat het anders moet:
 

  1. Er moet meer rekening worden gehouden met de coöperaties van de koffieboeren zelf en hun rol in de koffiesector.
  2. De overheid moet een grondige evaluatie organiseren van de eerste twee privatiseringsrondes en de tijd nemen om de derde ronde beter te organiseren.
  3. Er moet bekeken worden welke steunmaatregelen opnieuw kunnen worden genomen voor de Burundese koffiesector, die voor 60 à 80 % van de exportinkomsten zorgt, en dit op basis van een duidelijk uitgewerkte strategie voor de komende jaren.

 

 

Heerlijk kopje koffie


De Burundese koffiesector heeft heel wat potentieel om echt lekkere koffie te produceren die door fijnproevers overal ter wereld kan worden gesmaakt.

Ondertussen ondersteunt Broederlijk Delen verder de eigen initiatieven van de koffieboeren. Deze laten toe dat ze zelf kunnen genieten van een zo groot mogelijk deel van de winst op hun eigen product. Wie weet kunnen de Wereldbank, met de juiste steun, en de Burundese overheid daar in de toekomst ook hun steentje toe bijdragen?

 

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel