Krachtlijnen voor een doordacht beleid rond Centraal-Afrika


Meer dan 15 jaar na het uitbarsten van een reeks conflicten, die opeenvolgend escaleerden in Burundi, Rwanda en de Democratische Republiek Congo, kent het Grote Merengebied nog steeds geen duurzame stabiliteit en vrede. Ook de uitdagingen op vlak van armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling blijven enorm.

De Belgische Noord-Zuidbeweging publiceerde een documentmet een aantal aanbevelingen aan nationale en internationale besluitvormers voor het beleid rond Burundi, Rwanda en de Democratische Republiek Congo. Hierbij gaan we uit van een aantal thema’s en problematieken die relevant zijn voor de drie landen van de regio, met name :

  1. Vrede en veiligheid
  2. Goed bestuur, en democratie
  3. Mensenrechten en strijd tegen straffeloosheid
  4. Cruciale elementen voor ontwikkeling

Het is moeilijk te voorspellen hoe de regio in de komende maanden en jaren zal evolueren. Maar het is vanzelfsprekend dat om duurzame vrede en ontwikkeling in de regio te bereiken er een sterk en volgehouden engagement nodig is van de internationale gemeenschap. Conflicten in de regio kennen geen landsgrenzen. Op vlak van vrede en veiligheid is het dan ook duidelijk dat er een regionale politieke aanpak moet worden gehanteerd.

Schuldverlichting en hulp zijn belangrijke instrumenten voor de internationale gemeenschap, die er ook over moet waken dat de staten van de regio zelf, samen met hun burgers, een beleid uitwerken dat tot duurzame ontwikkeling leidt. Daarom formuleren we in een apart hoofdstuk aanbevelingen betreffende hulpmodaliteiten en de rol van de civiele samenleving.

Deel dit artikel