Krijgt Haïti opnieuw een ramp te verwerken?

Het aantal sterfgevallen in de cholera-uitbraak van Haïti is gestegen tot 254 en het aantal bevestigde gevallen tot 3.015. Op dit ogenblik zijn vooral de rurale, centraal gelegen provincies Artibonite en Centre getroffen. Er worden wel nog tests uitgevoerd op verdachte gevallen in de Noord- en Zuidprovincie. Enkele geïsoleerde gevallen van cholera in Port-au-Prince zijn mensen die vanuit Artibonite naar Port-au-Prince waren gereisd.
Er zijn nog geen nieuwe gevallen in Port-au-Prince gemeld, maar de autoriteiten en hulpverleners maken zich wel zorgen over de vele mensen – meer dan een miljoen - in Port-au-Prince die nog in tenten leven na de aardbeving van 12 januari jongstleden. Zij zijn bijzonder kwetsbaar. In de sloppenwijken wonen nog eens vele tienduizenden mensen, tussen sterk vervuilde waterlopen.

De overheid, de betrokken afdelingen van de V.N. en verschillende hulporganisaties doen er alles aan om een verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan.
WFP, het voedselprogramma van de V.N. is begonnen met de distributie van kant-en-klare maaltijden en Hoge Energie Biscuits in het ziekenhuis van Saint-Marc in de provincie Artibonite.
Organisaties als PROTOS wordt gevraagd om bij de bevolking mee de voorzorgsmaatregelen bekend te maken: de handen wassen, al het water voor de bereiding van maaltijden eerst koken, waterzuiveringstabletten gebruiken, snel hulp zoeken zodra er symptomen verschijnen, …
PROTOS drong meteen aan bij de DINEPA (de nationale overheidsdienst voor drinkwater en sanitatie) om zuiveringstabletten en zeep te kunnen verdelen in Belladère. In deze gemeente, gelegen in het oosten van de getroffen provincie Centre en een ‘transitgemeente’ voor reizigers werkt PROTOS aan verbeterde drinkwatersystemen voor zowat 10.000 mensen.
Ook startte PROTOS met zijn lokale partners meteen een informatiecampagne, met het weinige materiaal dat ter beschikking is.

De toename van de gevallen groeit aan een minder snel tempo. Toch houden de overheid, de betrokken agentschappen van de Verenigde Naties en de humanitaire partners er rekening mee dat er werkelijk een epidemie op nationale schaal met tienduizenden gevallen zou kunnen uitbreken.


Bron: http://ochaonline.un.org/ en PROTOS-Haïti

Op 28 oktober om 19.30u is er in de Sint-Niklaaskerk in Gent een debatavond over Haïti “10 maanden later”.

Deel dit artikel