Laat Syrië niet in de steek! Politieke en humanitaire actie dringt


un syria
[Foto: UNSMIS (UN Supervision Mission) in Homs ©UN]

De oorlog in Syrië staat bovenaan de agenda van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Deze crisis stelt de internationale gemeenschap voor ongeziene uitdagingen: het extreme geweld tegen burgers stopzetten, de vluchtelingenstroom bezweren en de impasse in de Veiligheidsraad oplossen.

Het verrassende Russisch-Amerikaanse compromis over de Syrische chemische wapens creëerde een politieke opening. Wereldwijd steunen burgers vredesgesprekken. 100.000 ondertekenaars van de petitie 'Laat Syrië niet in de steek!' pleiten hiervoor. Wij vragen dat België een politieke oplossing met al zijn gewicht steunt en zijn proactieve rol met betrekking tot het respect voor het internationaal humanitair recht (IHR) voortzet.


Terwijl de strijdende partijen betrokken zijn bij een niet te winnen oorlog, betalen burgers een onmenselijke tol. Er zijn twee miljoen vluchtelingen in het buitenland en bijna vijf miljoen intern verplaatste personen. Meer dan een derde van de bevolking is op de vlucht én werd afhankelijk van humanitaire hulp. Tegen eind 2013 zou de teller op 3,45 miljoen vluchtelingen staan.

Oorspronkelijk verwelkomden de buurlanden van Syrië hen, maar nu stellen zij restricties in omwille van onmogelijk te dragen financiële kosten, destabilisering en sektarische spanningen. Intussen schieten de inspanningen van de internationale donorgemeenschap schromelijk te kort. Van de nodige fondsen voor humanitaire hulpverlening werd tot nog toe slechts 44% verkregen, dat is slechts 1,45 miljard van de noodzakelijke 3,28 miljard Euro.

De Belgische regering nam het voortouw voor een internationaal initiatief dat bij de strijdende partijen pleit voor het respect voor het internationaal humanitair recht. De dertig ondertekenende landen van dit initiatief menen dat meer humanitaire inspanningen nodig zijn, naast de politieke démarches. Ze focussen op de verplichting volgens het Internationaal Humanitair Recht om burgers, medisch personeel, installaties en transport te beschermen.

Wij ondersteunen dit internationale initiatief en vragen dat België zijn hulp aan Syrië niet alleen verhoogt, maar ook diversifieert. Ook al raakte de civiele dynamiek van de burgerprotesten volledig ondergesneeuwd door de militarisering en radicalisering, toch zijn er nog steeds lokale Syrische activisten en groepen actief. In steden in het noorden, onder controle van rebellengroepen, proberen zij civiele structuren op touw te zetten en verzetten ze zich tegen de toenemende invloed van radicaal-jihadistische groepen. Hun rol is essentieel voor de toekomst van Syrië.

De heractivering van de rol van de VN-Veiligheidsraad, waarbij Rusland en China niet langer dwars liggen, is essentieel voor een politieke doorbraak. Een duurzame politieke oplossing is enkel mogelijk als de internationale gemeenschap via de Veiligheidsraad een wapenbestand kan opleggen en als de Veiligheidsraad rekenschap vraagt door verantwoordelijken voor oorlogsmisdaden, van alle strijdende partijen, voor het Internationaal Strafhof te brengen.

Broederlijk Delen – Pax Christi Vlaanderen


Meer info:

17 ngo's, waaronder Broederlijk Delen en Pax Christi, trekken de petitie 'Laat Syrië niet in de steek!'


 

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel