Lancering boek #SavetheFoodture: Hoe duurzaam is de Belgische voedingssector?

Lancering boek #SavetheFoodture: Hoe duurzaam is de Belgische voedingssector?

Nooit stond de landbouw- en voedingssector voor zulke grote uitdagingen als vandaag, maar tegelijk stond ook de leefbaarheid van de landbouwsector nooit zo zwaar onder druk.

In het boek #SavetheFoodture: Duurzaamheidsambities bij Belgische supermarkten en voedingsindustrie en hun relatie met landbouwers, pleiten Gert Engelen en Saartje Boutsen van Vredeseilanden daarom voor nieuwe businessmodellen voor landbouw.

“Meer inzetten op duurzaam aankopen en samenwerking in de keten zijn cruciaal om duurzame voeding tot norm te maken.“

Duurzaamheid, een niche?

Gert Engelen en Saartje Boutsen van Vredeseilanden gingen het voorbije jaar in gesprek met supermarkten, voedingsindustrie en boeren.

Voor het eerst brengt een publicatie een globale stand van zaken van de inspanningen rond duurzame voedingssystemen bij de Belgische retail en voedingsindustrie.

“Ondanks talrijke initiatieven, blijft duurzame voeding steken in de niche of beperkt het zich tot inspanningen op ecologisch vlak”, zegt Saartje Boutsen. “Aandacht voor lonende prijzen voor boeren, blijft een moeilijk verhaal."

In het boek belichten Saartje Boutsen en Gert Engelen enkele essentiële voorwaarden voor duurzame voeding.

Duurzaamheid naar het hart van de onderneming

“Duurzaamheid moet in het hart van de onderneming komen”, zegt Gert Engelen. Een supermarkt of voedingsbedrijf kan hier op vele manieren aan werken.

"Aankopers worden vandaag bijvoorbeeld vooral gehonoreerd voor de laagste prijs die ze onderhandelen en nauwelijks voor de duurzaamheidsprestaties van het productieproces." "Choice editing is een andere optie”, zegt Saartje Boutsen. “Zo bieden enkele supermarkten nu al enkel vis aan met het MSC-label voor duurzame visvangst.

Men kan ook minder duurzame fabrikanten een minder prominente plek in de rekken geven." De huismerken bieden ook mogelijkheden. “Door het groeiende volume van huismerken, ligt hier een grote kans om duurzaamheidsinspanningen op te drijven, terwijl je toch de kosten onder controle houdt.”

Meer samenwerking

“De toekomst zit in samenwerking tussen verschillende actoren in de keten”, zegt Gert Engelen. “Innoveren op vlak van duurzaamheid, samen creëren, zoeken naar nieuwe markten, eerlijk verdelen van de lusten en de lasten. Via zulke nieuwe businessmodellen worden producten en diensten aangeboden die consumenten aanspreken omwille van de prijs, maar ook voor hun kwaliteit en duurzaamheid.

In het boek halen we verschillende voorbeelden uit het buitenland aan die tonen dat het kan.”

Klaar voor de toekomst?

Op basis van de conclusies van dit onderzoek, zal Vredeseilanden de komende maanden op zoek gaan naar concrete samenwerkingen met voedingsbedrijven, supermarkten en boeren.

“Onze Belgische agrovoedingssector is van groot economisch belang en ontzettend divers. Van kleine kmo’s tot wereldspelers, die blijk geven van een bijzondere innovatiekracht.

De problemen waar we tegenaan kijken mogen dan gigantisch zijn, na het schrijven van dit boek zijn we ervan overtuigd dat we in ons land alles in huis hebben om de toekomst uit te vinden”, besluit Saartje Boutsen.

Deel dit artikel