Landbouwtop G8 moet duurzame oplossingen vinden voor voedselcrisis

Broederlijk Delen dringt er bij de G8-landen op aan om tijdens de Landbouwtop naar duurzame oplossingen voor de voedselcrisis te zoeken. Kleinschalige landbouw moet een sleutelrol krijgen in de landbouw -en voedselpolitiek.

De voedselcrisis die in 2008 uitbrak, is nog steeds niet voorbij: voedsel blijft onbetaalbaar voor honderden miljoenen mensen. Daarom organiseert Italië in Treviso van 18 tot 20 april de allereerste Landbouwtop van de G8. Landbouwministers komen er samen om beleidsvoorstellen te bespreken voor de G8-topontmoeting in juli. Ze willen een einde maken aan de huidige voedselcrisis en gelijkaardige crisissen in de toekomst voorkomen.

‘De G8-landen liggen door verkeerde beleidskeuzes in het verleden mee aan de oorzaak van de voedselcrisis en de huidige situatie van voedselonzekerheid in veel ontwikkelingslanden. Zij moeten dan nu ook hun verantwoordelijkheid opnemen en fouten uit het verleden corrigeren’, stelt Pol De Greve, directeur van Broederlijk Delen.

Broederlijk Delen benadrukt het belang van deze top: miljoenen mensenlevens staan op het spel. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) is in 2008 het aantal mensen dat honger lijdt met 40 miljoen gestegen. Hierdoor loopt het aantal mensen dat honger lijdt wereldwijd op tot 963 miljoen.

‘Het is goed dat de G8 het oplossen van de voedselcrisis als een prioriteit beschouwen. We roepen alle landbouwministers op beleidsmaatregelen uit te vaardigen die de veerkracht en productiecapaciteit van rurale gemeenschappen in ontwikkelingslanden ook op lange termijn verhogen’, stelt Bernd Nilles, secretaris-generaal van CIDSE, een internationaal netwerk van ontwikkelingsorganisaties waar Broederlijk Delen een actieve rol in speelt.

Om voedselcrisissen te voorkomen, zou de Landbouwtop een verdubbeling van de voedselproductie tegen 2050 voorzien, onder meer door een snelle toename van de landbouwproductie in ontwikkelingslanden. Massale landbouwinvesteringen zijn nodig volgens Broederlijk Delen, maar productieverhoging alleen garandeert geen duurzame voedselzekerheid.

‘We vrezen dat de G8 vooral willen investeren in grootschalige, industriële voedselproductie terwijl de lokale plattelandsbevolking aan de zijlijn blijft. Dat zou enkel meer honger veroorzaken’, zegt Pol Degreve. ‘Twee derde van ’s werelds armen leven op het platteland. Investeren in duurzame kleinschalige familiale landbouw geeft deze mensen rechtstreeks een inkomen en is de meest efficiënte manier om armoede, en dus ook honger, te bestrijden.’

Eén element hierbij is de verhoging van de productiviteit via verbeterde technologie en betere toegang tot landbouwinput zoals meststoffen en zaden. Maar minstens even belangrijk is ook een antwoord te bieden aan de vele beperkingen waar kleine boeren en rurale gemeenschappen mee te maken hebben, zoals toegang tot krediet, tot natuurlijke hulpbronnen als land en water, en tot lokale en nationale afzetmarkten.

Daarnaast besteedt Broederlijk Delen ook aandacht aan het voorkomen van sociale uitsluiting voor gemarginaliseerde bevolkingsgroepen en hun aansluiting bij sociaaleconomische ontwikkeling. Dit sluit aan bij het pleidooi voor een ontwikkelingsgerichte landbouw die kansen biedt aan rurale gemeenschappen om vanuit eigen sterkte en mogelijkheden, plannen te ontwikkelen en uit te voeren.

Deel dit artikel