Latijns-Amerika: wie heeft de wateroorlog gewonnen?

De directeur van de Internationale Bank voor Ontwikkeling (BID) vindt dat Privaat beheer van water, dat gebeurt via een transparant proces in eerlijke voorwaarden en met een efficiënte reglementering door de regering goed kan zijn voor de armen. Dit gebeurde na lezing van de verslagen van de "wateroorlog" van januari 2000 in Cochabamba in Bolivië. De regering maakte een einde aan een contract getekend met Bechtel Corporation, na onenigheid en zware  verontwaardiging van het publiek wegens de enorme prijsverhogingen. Voor velen betekende dit een overwinning voor de armen. Volgens de directeur ging het enkel om het gevolg van een geheime en slecht opgezette concessie. De waterpolitiek in Latijns Amerika is wisselend en niet te voorspellen. In Argentinië en Bolvië is zij mislukt, in Chili Ecuador en Colombia blijkt zij eerder geslaagd. In Uruguay is privatisering verboden, en in Peru vraagt de gemeenschapsorganisatie Movimienoto Peruanos Sin Agua de privatisering van de watersector om de uitbreiding te versnellen. Privatisering als alternatief moet volgens de directeur van de BID voor elk land en elke context ter plaatse geanalyseerd worden.

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel