Millenniumdoelstellingen vergeten kwaliteit onderwijs

PERSBERICHT namens Plan België

Millenniumdoelstellingen vergeten kwaliteit onderwijs 
Enkel kwaliteitsvol onderwijs waarborgt de rechten van het kind

Gent, 9 mei 2006

Twee van de acht millenniumdoelstellingen handelen over onderwijs.  Beide doelstellingen beperken zich echter louter tot toegang tot onderwijs. Niet overbodig als men weet dat er nog steeds 120 miljoen kinderen niet naar school gaan.  Maar er is meer.  Miljoenen kinderen die wel onderwijs volgen, leren amper iets bij door de slechte kwaliteit van het onderwijssysteem.  Deze kinderen worden volledig vergeten.  Daarom voert Plan België van 6 tot 12 mei campagne voor het recht op kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind.    

In 2015 gaan alle kinderen, meisjes en jongens, waar ook ter wereld naar school (millenniumdoelstelling 2).  Dan zal elk kind kunnen lezen en schrijven.  Althans dat is wat België en 188 andere landen in 2000 plechtig beloofden tijdens de VN Millenniumtop.  De realiteit geeft ons echter een niet zo hoopvol beeld.  Wereldwijd gaan er nog altijd 120 miljoen kinderen niet naar school, waarvan 60% meisjes.  Met de huidige inspanningen zullen in 2015 zeker 28 landen, bewoond door een kwart van de weredbevolking, geen van de onderwijsgerelateerde millenniumdoelstellingen halen.  Tweederde van deze landen bevindt zich in Sub Sahara Afrika.  Dat zou betekenen dat slechts zo'n 35 miljoen extra kinderen in 2015 basisonderricht zullen krijgen.  85 miljoen kinderen zullen in de kou blijven staan.

Millenniumdoelstelling 3 was bedoeld om genderongelijkheid in het basis- en secundair onderwijs weg te werken tegen 2005.  Het is duidelijk dat de wereld deze doelstelling reeds heeft gemist.  Verrassend genoeg werden er tijdens de Millenniumtop +5 afgelopen jaar geen extra engagementen gedaan om deze mislukking weg te werken.

Er is dus nog heel wat werk voor de boeg vooraleer alle kinderen naar school zullen gaan.  Deze doelstelling volstaat echter geenszins.  Miljoenen kinderen die momenteel naar school gaan, leren er amper iets bij omwille van de gebrekkige kwaliteit van het onderwijs.  Aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs bleef echter afwezig op het internationale politieke toneel.  Daarom voert Plan België tijdens haar campagneweek (6 - 12 mei) actie voor het recht op kwaliteitsvol onderwijs.

Volgens de wet op internationale samenwerking moet de Belgische overheid in 2006 een nieuwe strategie uittekenen voor haar acties inzake onderwijs.  Plan België roept de overheid op om deze kans te gebruiken om - in tegenstelling tot de vorige strategie - deze keer wel aandacht te besteden aan de kwaliteit van het onderwijs.  Tot nu toe focuste de Belgische overheid zich immers vooral op de toegang tot onderwijs.

Voor meer info kunt u contact opnemen met:

        Sven Rooms
        Hoofd  Noordwerking
        Plan België
        09/269.54.61
        0498/88.44. 56
        www.plan-belgie.org

Plan België is een kindgerichte ontwikkelings-ngo die aangesloten is bij de internationale Plan-koepel.  Via duurzame ontwikkelingsprogramma's en politiek lobbywerk wil Plan de leefomstandigheden van kinderen en hun gemeenschap structureel verbeteren.  Respect voor en promotie van de rechten van het kind staan daarbij steeds centraal.

 

Deel dit artikel