Minister Verwilghen schort uitbetaling New Lachaussée op


15 december 2005

Na protest van het Vlaams Netwerk Lichte Wapens en Belgische NGO’s actief in Centraal-Afrika heeft minister van economie Mark Verwilghen beslist de geplande uitbetaling van de schadevergoeding aan New Lachaussée voor het afblazen van de bouw van een munitie-fabriek in Tanzania op  te schorten. Hij heeft bovendien bevolen een onderzoek op te starten.

Het Vlaams Netwerk Lichte Wapens verheugt zich over de beslissing van minister van economie Mark Verwilghen om de geplande uitbetaling van 8 miljoen euro schadevergoeding aan New Lachaussée voorlopig op te schorten en een onderzoek in te stellen. Het netwerk stelt wel tegelijk vast dat deze opschorting er alleen is gekomen nadat Belgische NGO's protest hadden aangetekend.

De toekenning van deze schadevergoeding op basis van de uiteindelijke weigering van het Waals Gewest om aan New Lachaussée een uitvoerlicentie toe te kennen, houdt immers geen steek. Delcredere die instaat voor de uitbetaling van de schadevergoeding is een overheidsbedrijf waarin zowel vertegenwoordigers van de federale overheid als de gewesten in de raad van bestuur zetelen. Hierdoor zouden de bevoegde ministers zowel rechter als betrokken partij worden. Delcredere kon dan ook slechts een verzekeringscontract afsluiten op basis van een opschortende voorwaarde van de toekenning van de exportlicentie door de bevoegde overheid.

Bart Horemans, diensthoofd geweldpreventie Pax Christi Vlaanderen en secretaris Vlaams Netwerk Lichte Wapens

Deel dit artikel