Mobilisatie kan de wereld veranderen

antonio inleidingNog tot vrijdag vindt de 19e VN-Klimaatconferentie plaats in Warschau, in Polen. Naast politici hebben ook heel wat ngo's daar verzameld. Sarah Lamote, onze vrouw ter plaatse sprak er met Antonio Zambrano, coördinator van de Peruaanse 11.11.11-partner MOCICC (Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático). Antonio is voor het eerst aanwezig op de internationale klimaatonderhandelingen. Bovendien is het voor hem zijn eerste kennismaking met Europa.
Naast een aantal specifieke dossiers die hij voor MOCICC op deze klimaatonderhandelingen opvolgt, zet hij ook voorbereidend werk voor de klimaattop van volgend jaar op de rails: die top vindt namelijk plaats in Lima, in Peru.

Wat is je eerste indruk van deze onderhandelingen?

"Het is deels dankzij 11.11.11 dat ik aanwezig kan zijn op deze klimaattop. Ik nam in het verleden wel deel aan internationale bijeenkomsten in Latijns-Amerika, zoals RIO+20 en Meeting of People in Bolivia. Maar de sfeer hier is helemaal verschillend. Ten eerste is alles hier erg gestructureerd en eigenlijk ook stil. Letterlijk en figuurlijk. Het verbaast me hoe weinig het middenveld hier op straat komt. Er was wel de grote manifestatie in de straten van Warschau, waar trouwens erg veel Belgen aanwezig waren. Maar toch werd er geen grote 'alternatieve top' georganiseerd. Dat is ongelofelijk spijtig."


Gaan jullie dat anders aanpakken op de klimaattop in Peru?

"Ja, het is goed dat we hierop straat zijn gekomen, maar er moet meer gebeuren. De macht van het georganiseerde middenveld mag je niet onderschatten, die gaan we met twee handen grijpen in Lima.

COP 20 zal het grootste event ooit worden voor Peru. Dus het moet iets enorm worden: niet alleen voor de klimaatonderhandelingen zelf, maar ook voor het middenveld. Als MOCICC willen we zowel inzetten op mobilisatie als op politieke impact.

We zullen proberen de ganse bevolking te mobiliseren. Zo organiseren we onder andere een alternatieve klimaattop. Daar willen we het volledige internationale middenveld samenbrengen via side-events, debatten, infostanden, enzovoort.

Daarnaast willen we een grote betoging organiseren in Lima om druk uit te oefenen op politieke leiders en de onderhandelingen. Het zal niet gemakkelijk worden om iedereen samen te krijgen en iets onvergetelijk te organiseren. Maar we gaan er 100 procent voor."


Welke uitdagingen zien jullie op de klimaattop in Peru?

"Ik zie verschillende uitdagingen. Ten eerste brengt de organisatie van de top in Lima zowel mogelijkheden als moeilijkheden met zich mee. Niet al onze lidorganisaties werken rond klimaat. Binnen onze leden zitten zowel inheemse bewegingen, vakbonden, milieuorganisaties, ontwikkelingsngo's ... Dat is zowel een meerwaarde als een uitdaging.

Het is erg positief dat onze leden de verschillende invalshoeken van de klimaatproblematiek uitdragen. De klimaatverandering gaat immers iedereen aan, niet alleen ecologisten. Toch zal het een uitdaging zijn om een aantal concrete eisen naar voren te schuiven op de klimaattop in Lima. We moeten ervoor zorgen dat we met één stem spreken.

Toch ben ik er gerust in dat het op zijn pootjes terechtkomt. Een grotere uitdaging wordt ongetwijfeld de praktische organisatie van de klimaattop. Wij hebben niet alleen nood aan middelen, maar ook aan expertise over hoe we deze enorme opportuniteit in goede banen moeten leiden. Daarom proberen we ons nu al zo goed mogelijk te organiseren.

Straks organiseren we een strategiemeeting met het brede middenveld van verschillende Latijns-Amerikaanse landen zoals Brazilië, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina en Nicaragua. Op die manier proberen we ons voor te bereiden op de onderhandelingen van volgend jaar."

"Ten tweede mogen we niet vergeten dat klimaat helemaal niet bovenaan de agenda staat van de Peruaanse regering. De klimaattop in Peru zal dus een manier zijn om onze regering wakker te schudden. Bovendien vinden een maand voor de klimaattop regionale verkiezingen plaats in Peru. We zitten dus in een complexe, maar zeer interessante context om échte verandering teweeg te brengen."

antonio zambrano moiccic

Hoe belangrijk zullen de klimaatonderhandelingen voor Peru worden?

Naast de Filipijnen zijn Bangladesh en Peru wereldwijd het meest gevoelig aan de klimaatopwarming. De klimaattop is dus heel belangrijk voor ons. In Peru heeft de klimaatverandering nu al veel sociale, economische en culturele gevolgen. Vooral de bevolking die leeft van de landbouw in kwetsbare gebieden van het Andesgebergte of in het Amazonewoud voelen die gevolgen nu al.

Ik ben ervan overtuigd dat we een politiek momentum moeten creëren in Peru. En dan kan alleen maar als er ook van buitenaf druk wordt uitgeoefend. The power of the people can change everything."


Wat denk je dat vrijdag uit de bus zal komen hier in Warschau?

"We weten dat we geen nieuw mondiaal akkoord mogen verwachten. Dat is voor binnen twee jaar in Parijs. Toch is deze top belangrijk om een positieve boodschap uit te sturen. Ik volg op deze onderhandelingen een aantal dossiers die cruciaal zijn voor Peru: klimaatfinanciering, emissiereductie en de manier waarop landen zich kunnen aanpassen aan de klimaatverandering (adaptatie). Toch heb de indruk dat hier geen grote politieke besluiten zullen genomen worden. Dat is jammer."

"Dit wil niet zeggen dat we bij de pakken blijven neerzitten. Integendeel. We onderhandelen met onze regering en we proberen zoveel mogelijk mensen van andere organisaties te ontmoeten. Je mag niet onderschatten dat Peru eigenlijk een klein land is van 30 miljoen mensen, waarvan meer dan 10 miljoen in Lima. Het is dus erg positief om het middenveld van over de hele wereld te ontmoeten. Het valt op hoe sterk middenveldorganisaties uit Latijns-Amerika, Europa, Afrika en Azië op een totaal verschillende manier werken. Maar opnieuw: deze andere dynamiek is positief en moeten we aangrijpen om te leren van elkaar."

Sarah Lamote, beleidsmedewerker klimaat bij 11.11.11


Meer info:

(*) MOCICC (Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático) is een Peruaanse coalitie van organisaties van de civiele maatschappij. De voorbije zes jaar verenigde en organiseerde MOCICC het werk van meer dan 50 organisaties. Ze benaderen het thema klimaat vanuit verschillende hoeken.
11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel