“Mondiale Vergadering voor Verkozenen en Burgers voor het Water” wil concrete dringende oplossingen

Van zondag 18 maart tot dinsdag 20 maart organiseerde de “Mondiale Vergadering voor Verkozenen en Burgers voor het Water” (MVVBW – AMECE) in het Europees Parlement te Brussel een bijeenkomst met als doel gemeenschappelijke duidelijke standpunten in te nemen ten opzichte van “water als mensenrecht” en “ water een gemeenschappelijk en publiek goed”.

De Mondiale Vergadering concludeerde dat er dringend concrete maatregelen moeten genomen worden, zowel op korte als op lange termijn, zowel in het Noorden als in het Zuiden om de watercrisis waarbij 1,1 miljard mensen geen toegang tot drinkwater hebben en 2,6 miljard mensen geen toegang tot sanitaire voorzieningen, uit de wereld te helpen. Vertegenwoordigers van NGOs, nationale en lokale verkozenen, publieke watermaatschappijen, vakbonden en burgers… pleitten voor de erkenning van “water als mensenrecht”. “Onze uiterste termijn is 10 december 2008, de 60 ste verjaardag van de verklaring van de universele rechten van de mens, opdat water zou erkend worden door de Raad van de Mensenrechten van de VN als een mensenrecht” stelde Riccardo Petrella, promotor van de MVVBW-AMECE.

Regeringen mogen het beheer van dit gemeenschappelijke goed niet uit handen geven. Zelfs de 10 % van het beheer van water in handen van private ondernemingen zou best terug geschroefd worden om het principe van “water als mensenrecht” en “publiek gemeenschappelijk goed” te doen respecteren. De nodige investeringen zouden zonder de private sector gehaald moeten kunnen worden.

Om de noodzakelijke hoeveelheid water van 50 liter per persoon nodig voor drinken, persoonlijke hygiëne,…te voorzien voor de 1,1 miljard mensen die dit de dag van vandaag niet hebben, is jaarlijks veel minder dan door sommigen gestelde 50 miljard EUR nodig. Mogelijke pistes om dit geld te mobiliseren zijn: nieuwe vormen van fiscaliteit zoals taksen op vliegtuigtickets; taksen op beurstransacties, afhouding van 1% op de wereldwijde militaire budgetten ( die momenteel orde grootte 1000 miljard $ per jaar bedragen), taksen voor pretparken gebaseerd op water; een bijdrage per m³ verbruikt water in de rijke landen,…

In termen van mondiaal beheer zou er een Wereld Water Agentschap opgericht moeten worden onder de Verenigde Naties. Dit Agentschap zou volgende functies hebben:

  • toezien op de ondergeschiktheid van de politiek van internationale, financiële en commerciële instellingen (die privatisering promoten) aan de doelstelling van een universele toegang tot water;
  • beheren en coördineren van alle financiële middelen ter beschikking gesteld voor de universele toegang tot water;
  • vervangen van de onvoldoende representatieve huidige WereldWaterRaad, die voornamelijk de standpunten van de internationale financiële en transnationale instellingen verwoordt;
  • de organisatie van het volgende WereldWaterForum, voorzien in Istanbul in 2009.

De Mondiale Vergadering bereidt een brief voor die men aan alle staats- en regeringshoofden en aan de VN zal bezorgen om hen te overtuigen van de noodzaak om water als universeel mensenrecht te erkennen.

Wil je meer lezen over deze brief en de uitgebreide conclusies, surf dan naar www.amece.net/nl

Dit zijn de conclusies van het MVVBW-AMECE: zij stroken niet altijd volledig met de zienswijze van PROTOS.

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel