Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC)

De coalitie Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC) verenigt organisaties en individuen uit verschillende delen van het land. Ze draagt bij tot klimaatrechtvaardigheid en een duurzaam maatschappijmodel.

De voorbije jaren ijverde MOCICC  voor sterke engagementen van de  Peruaanse regering in het klimaatakkoord van Parijs. Nu zet het de regering onder druk om deze engagementen na te komen en zelfs bijkomende inspanningen te leveren.

Nationaal klimaatplan

MOCICC heeft sterk bijgedragen aan het ontwerp en de uitvoering van een nationaal klimaatplan. Het werkte ook mee aan een wetsvoorstel over een wet rond klimaatverandering.

Daarnaast ondersteunt het de besturen van een aantal regio's die een eigen klimaatbeleid uitwerken dat aansluit op de lokale noden.

Acties en campagnes

Met campagnes en sensibiliserende acties maakt MOCICC de publieke opinie bewust van de oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering.

In steden zoals Lima ondersteunt het onder meer promoacties voor  openbaar vervoer en fiets en voor ecologische stadstuintjes, naast acties over consumptie en afval.

In rurale gebieden legt het vooral de nadruk op de bescherming van waterbronnen, een beter beheer van water in het algemeen en efficiënte uitbouw van infrastructuur.

Daarnaast werkt MOCICC educatieve pakketten uit, voor zijn lidorganisaties en voor scholen.

Wereldwijd

Internationaal volgt MOCICC de jaarlijkse klimaatonderhandelingen op de voet, in alliantie met netwerken en organisaties uit de hele wereld. Het ook neemt deel aan internationale campagnes, zoals de campagne om fossiele brandstoffen achterwege te laten (divestment campaign).

Resultaten

Ondanks zijn beperkte middelen en kleine team heeft MOCICC zich op korte tijd op de kaart gezet en erkent de overheid het als gesprekspartner. Politieke partijen voelen zich alvast verplicht om een beleid over de klimaatproblematiek in hun programma te integreren.

Daarnaast is MOCICC erin geslaagd om lokale comités op te richten en organisaties uit het hele land samen te brengen.