Naar een rechtvaardige vrede in Israël en Palestina

 

 


09Het Kinderrechtenhuis Alken, met steun van Amnesty International Hasselt, Broederlijk Delen, Hannah Herent, Jeugd en Vrede en Pax Christi Vlaanderen lanceerden de petitie 'Naar een rechtvaardige vrede in Israël en Palestina, Geen vrede zonder internationale druk'.

Deze petitie richt zich tot de voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy en tot de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. De organisaties willen druk uitoefenen om de EU en de lidstaten te bewegen om concrete stappen te zetten naar een rechtvaardige vrede in Israël en Palestina. De petitie-actie wordt gevoerd van Kerstmis 2012 tot Pasen 2013.


 

 

Een complex en asymmetrisch conflict

Het Israëlisch-Palestijns conflict is complex, niet zwart-wit. Zowel Israëli's als Palestijnen lijden er onder. Vanuit een rechtenbenadering zoeken wij als ngo's en vredesorganisaties naar een oplossing: duurzame en rechtvaardige vrede. Het is geen eenvoudig, maar wel een asymmetrisch conflict. Beide partijen zijn niet gelijk: Israël is sterker dan Palestina, Israël is de bezettende macht en bezet de Palestijnse gebieden sinds 1967. Het voert er ook een expansiebeleid. Al meer dan 60 jaar heeft Israël een staat, Palestina nog steeds niet.

 

 

Israëlische nederzettingen in de Palestijnse gebieden

Er wonen nu meer dan 500.000 Israëlische kolonisten in meer dan 120 nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Die nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal recht: een bezettende macht mag haar burgers niet overbrengen naar bezet gebied. Via onder meer de nederzettingen en de muur controleert Israël meer dan 60% van het land van de Westelijke Jordaanoever (dat is Palestijns gebied) en de meerderheid van de waterbronnen.

De nederzettingen en de daarmee gepaard gaande verbindingswegen (bypassroads), checkpoints, de muur, huizenafbraak, het rooien van bomen, huizenafbraak en toenemend geweld van kolonisten vormen een inbreuk op de basisrechten van de Palestijnen. Ze verhinderen de bewegingsvrijheid, maken de economische ontwikkeling van Palestina onmogelijk, staan vrede in de weg en dreigen de tweestatenoplossing onmogelijk te maken.

 

 

Invoer uit de nederzettingen in Europa

De EU is de voornaamste exportmarkt voor producten uit de Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden. Zij worden meestal gelabeld als zijnde Israëlische producten. Volgens het rapport van oktober 2012 'Trading Away Peace. How Europe helps sustain illegal settlements', onderschreven door 22 Europese maatschappelijke organisaties waaronder Broederlijk Delen, is de waarde van de invoer van Israëlische nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever in de Europese Unie 15 keer zo groot dan de invoer uit Palestina. Met meer dan 4 miljoen Palestijnen en meer dan 500.000 Israëlische kolonisten in de bezette Palestijnse gebieden betekent dit dat de import in de EU 100 keer groter is per kolonist dan per Palestijn.

 

 

Gaza, een openlucht gevangenis

Nadat Hamas de parlementsverkiezingen in 2006 won, isoleerde de internationale gemeenschap de partij. Na de mislukking van een eenheidsregering met Fatah in 2007, nam Hamas illegaal de macht over in Gaza. Sindsdien houdt Israël in Gaza een blokkade in stand. Doel is de burgers van Gaza onder druk te zetten om zich af te keren van Hamas, dat aanzien wordt als een terroristische beweging. Maar het effect is averechts. De blokkade dwong niet zozeer Hamas als wel de burgers op de knieën. Extremistische standpunten en acties van gewapende groeperingen worden er door aangewakkerd. De blokkade betekent een collectieve straf voor de Gazanen, tegen het internationaal recht in, en heeft een humanitaire catastrofe als gevolg: grote delen van de bevolking zijn afhankelijk van voedselhulp, de werkloosheid bedraagt meer dan 35% en de armoede neemt zienderogen toe.Meer info:

De petitie is een initiatief van het Kinderrechtenhuis Alken, met steun van Amnesty International Hasselt, Broederlijk Delen, Hannah Herent, Jeugd en Vrede en Pax Christi Vlaanderen. Zij richt zich tot de voorzitter van de Europese Raad en tot de Minister van Buitenlandse Zaken. De organisaties willen druk uitoefenen om de EU en de lidstaten te bewegen om concrete stappen te zetten naar een rechtvaardige vrede in Israël en Palestina. 

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel