NASA-onderzoek toont gevolgen van klimaatverandering voor neerslagpatroondroogte indiaEen nieuwe studie van de NASA heeft aangetoond dat door de stijgende CO2-waarden (dus door de opwarming van de aarde) het risico op extreme neerslag en droogte toeneemt.

Regio's waar de hoeveelheid neerslag momenteel gemiddeld is, zullen het in de toekomst met minder moeten stellen.

Uit computersimulaties van 14 klimaatmodellen is gebleken dat de "natte regio's" in de toekomst nog natter zullen worden. Het gaat hier om de Stille Oceaan rond de evenaar en de moessonregio in Azië.

Anderzijds zullen droge gebieden buiten de tropen met nog langere droogteseizoenen geconfronteerd worden. Probleemregio's zijn de woestijngebieden in de VS, Mexico, Noord-Afrika, het Midden-Oosten, Pakistan, het noordwesten van China, Zuid-Afrika, noordwest-Australië, noordoost-Brazilië en de kustgebieden van Centraal-Amerika.

"Grote veranderingen in de gemiddelde neerslag en langere droogteperiodes hebben de grootste invloed op de samenleving, omdat ze zich voordoen in de regio's waar de meeste mensen wonen," zegt William Lau van het NASA Goddard Space Flight Center en hoofdauteur van de studie. "Ironisch genoeg is de maatschappelijke impact van de zwaardere regenval kleiner - met uitzondering van de Aziatische moesson - omdat die meestal plaatsvindt boven de oceaan."

Op de website van de NASA worden in een video van 40 seconden de gevolgen van de toenemende CO2-concentraties voor het globale neerslagpatroon getoond. De onderzoekers gingen voor hun simulatie uit van een pre-industrieel CO2-niveau van 280 deeltjes per miljoen (vandaag zitten we aan ongeveer 400 deeltjes per miljoen). Vervolgens laat men dit aantal deeltjes met 1 percent per jaar stijgen, over een periode van 140 jaar. Die stijging is gebaseerd op de voorspellingen van het IPCC.

Meer info:

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel