NATO GAME OVER krijgt Spaans vervolg: 10 activisten betreden het NATO Response Force hoofdkwartier

Op 17 mei verzamelden een hondertal mensen in Betéra, bij Valencia, om deel te nemen aan 'OTAN GAME OVER'. Met de actie sluiten Spaanse groepen zich aan bij de nieuwe Europese dynamiek tegen de NAVO.


Deelnemers werden opgewacht in Betéra, waar ze alle nodige informatie en actiemateriaal kregen. Na een kleurrijke mars richting de militaire basis splitsten de actievoerders zich op in kleine groepjes, en werd de basis symbolisch verzegeld. Tegelijk drongen 10 activisten als burgerinspecteurs de basis binnen. Zij werden na een aanhouding door de politie weer van de basis verwijderd.

Met de actie grijpen de actievoerders in tegen de NAVO-interventiemachine. Het verontrust hen dat Spanje, vaak via de NAVO, bij militaire interventies overal ter wereld betrokken raakt. Zo zijn meer dan 700 Spaanse soldaten onder NAVO-commando actief in het westen van Afghanistan. Daarnaast spelen bases in Madrid, Valencia, Albacete en Zaragoza een rol in de commando- en interventiestructuur van de NAVO.

Deze burgerinspectie was al de zesde op rij, maar de eerste die zo uitdrukkelijk in een internationale context werd gesitueerd. Spaanse antimilitaristische groepen schrijven zich uitdrukkelijk in in de Europese dynamiek waar Vredesactie de katalysator van is. Een Spaanse delegatie nam deel aan NATO GAME OVER en het internationale seminarie op 23 en 24 maart. De Spaanse groepen bereiden acties voorin het kader van de Europese actiedagen tegen oorlogsvoorbereidingen op 14 en 15 november, en sluiten zich aan bij de acties rond 60 jaar NAVO, begin april 2009 in Straatsburg.

Foto's en verslag en van de actie: www.antimilitaristas.org

Filmpje op You Tube

Deel dit artikel