Nederland: water en de klimaatswijziging: wat met andere landen?

In diverse media heb je kunnen lezen of horen dat Nederland  vanaf nu tot 2100 jaarlijks 1.5 miljard € gaat investeren op zich te wapenen voor een stijging van de zeespiegel tussen 0.65 en 1.3 m.  En om garanties te hebben om voldoende drinkwater te hebben in de toekomst, willen ze de Zuiderzee ombouwen tot een gigantisch zoetwaterreservoir.

Het totale kostenplaatje zal op zowat 150 miljard € komen.  De nodige fondsen zullen voor een groot stuk uit de inkomsten van aardgas komen: “gelukzakken”, die Nederlanders.

De vragen die we ons daarbij kunnen stellen zijn:
  1. Wat gaat België doen als de Nederlanders noodgedwongen hun dijken gaan verhogen?  Antwerpen en een groot stuk van Vlaanderen dreigen ook natte voeten te gaan krijgen.
  2. Nog een veel pertinentere vraag is: wat gaan laaggelegen ontwikkelingslanden zoals Bangladesh doen?  Het moge duidelijk zijn dat dit land nooit dezelfde financiële middelen bijeen kan krijgen.  En de problematiek is daar nog veel groter, want Bangladesh wordt ook bedreigd door “te veel water” vanuit de Himalaya.
  3. De sterkst groeiende steden in de 3e wereld zijn die steden die aan de kust of in deltagebieden van stromen liggen.  Daar zullen dezelfde soort maatregelen genomen moeten worden.  Dit kostenplaatje is helemaal nog niet duidelijk.
Dit soort berichten, van dicht bij huis, zullen hopelijk nog wat meer mensen overtuigen dat er wel degelijk iets moet gebeuren.
Niet alleen bewust zijn of worden, maar ook iets doen…..
Join For Water DOOR:

Deel dit artikel